Detail publikace

Všestranný rozvoj absolventů a humanitní vzdělávání na technické univerzitě - cíl, smysl, pojetí a perspektivy

LINDR, J.

Originální název

Všestranný rozvoj absolventů a humanitní vzdělávání na technické univerzitě - cíl, smysl, pojetí a perspektivy

Český název

Všestranný rozvoj absolventů a humanitní vzdělávání na technické univerzitě - cíl, smysl, pojetí a perspektivy

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V současné době roste potřeba komplexnosti a všestranného rozvoje. Absolvent vysoké školy by měl být vybaven nejen odbornými, ale i všeobecnými klíčovými kompetencemi, např. komunikativními či jazykovými, aby obstál v náročných požadavcích pracovního života. Proto je nutné už na vysokých školách rozvíjet kromě odborné připravenosti též soft skills. Přispívají k humanizaci studijního prostředí a kultivaci studentů. Příspěvek hodnotí zkušenosti s výukou společenskovědních předmětů na technické vysoké škole, které se soft skills věnují. Uvádí jejich přínos pro studenty, sleduje pozitiva i negativa, zdůvodňuje jejich potřebnost, hodnotí dosavadní zkušenosti s výukou a formuluje možné perspektivy vývoje. Zamýšlí se nad cestami, jak zefektivnit a modernizovat výuku společenskovědních předmětů tak, aby naplňovala vyučovací cíle. Hledá optimální proporci mezi odborností a všeobecností.

Český abstrakt

V současné době roste potřeba komplexnosti a všestranného rozvoje. Absolvent vysoké školy by měl být vybaven nejen odbornými, ale i všeobecnými klíčovými kompetencemi, např. komunikativními či jazykovými, aby obstál v náročných požadavcích pracovního života. Proto je nutné už na vysokých školách rozvíjet kromě odborné připravenosti též soft skills. Přispívají k humanizaci studijního prostředí a kultivaci studentů. Příspěvek hodnotí zkušenosti s výukou společenskovědních předmětů na technické vysoké škole, které se soft skills věnují. Uvádí jejich přínos pro studenty, sleduje pozitiva i negativa, zdůvodňuje jejich potřebnost, hodnotí dosavadní zkušenosti s výukou a formuluje možné perspektivy vývoje. Zamýšlí se nad cestami, jak zefektivnit a modernizovat výuku společenskovědních předmětů tak, aby naplňovala vyučovací cíle. Hledá optimální proporci mezi odborností a všeobecností.

Klíčová slova

Společenskovědní předměty, všeobecný rozvoj, kultivace absolventů, soft skills, vysokoškolské vzdělávání, kurikulum

Vydáno

29.11.2016

Nakladatel

SvF STU Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4637-3

Kniha

Humanitné vzdelávanie na technických univerzitách

Číslo vydání

1

Strany od

84

Strany do

91

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT131615,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Všestranný rozvoj absolventů a humanitní vzdělávání na technické univerzitě - cíl, smysl, pojetí a perspektivy",
 annote="V současné době roste potřeba komplexnosti a všestranného rozvoje. Absolvent vysoké školy by měl být vybaven nejen odbornými, ale i všeobecnými klíčovými kompetencemi, např. komunikativními či jazykovými, aby obstál v náročných požadavcích pracovního života. Proto je nutné už na vysokých školách rozvíjet kromě odborné připravenosti též soft skills. Přispívají k humanizaci studijního prostředí a kultivaci studentů. Příspěvek hodnotí zkušenosti s výukou společenskovědních předmětů na technické vysoké škole, které se soft skills věnují. Uvádí jejich přínos pro studenty, sleduje pozitiva i negativa, zdůvodňuje jejich potřebnost, hodnotí dosavadní zkušenosti s výukou a formuluje možné perspektivy vývoje. Zamýšlí se nad cestami, jak zefektivnit a modernizovat výuku společenskovědních předmětů tak, aby naplňovala vyučovací cíle. Hledá optimální proporci mezi odborností a všeobecností.",
 address="SvF STU Bratislava",
 booktitle="Humanitné vzdelávanie na technických univerzitách",
 chapter="131615",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="SvF STU Bratislava",
 year="2016",
 month="november",
 pages="84--91",
 publisher="SvF STU Bratislava",
 type="conference paper"
}