Detail publikace

Globalizace ve vzdělávání cestou všestranného rozvoje absolventů

LINDR, J.

Originální název

Globalizace ve vzdělávání cestou všestranného rozvoje absolventů

Český název

Globalizace ve vzdělávání cestou všestranného rozvoje absolventů

Typ

abstrakt

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Současná globalizovaná společnost se rozvíjí rychlým tempem. Společně s tím se mění i koncept vzdělávání, který směřuje k efektivitě, výkonnosti a všestrannému rozvoji absolventa plně připraveného do profesní sféry. I absolvent technické vysoké školy by měl být schopen plnohodnotně obstát ve firemní praxi. Vzrůstá potřeba komplexnosti a všestranného rozvoje osobnosti. Absolvent by měl být už z fakulty vybaven nejen odbornými, ale i všeobecnými klíčovými kompetencemi, např. komunikativními, jazykovými či sociálními, aby obstál v náročných požadavcích doby. Proto je nutné na vysokých školách rozvíjet soft skills. Přispívají k humanizaci studijního prostředí a kultivaci studentů. Příspěvek hodnotí zkušenosti s výukou společenskovědních předmětů na technické vysoké škole v Brně, které pěstují soft skills. Uvádí jejich přínos pro studenty, sleduje pozitiva i negativa výuky, zdůvodňuje potřebnost. Zamýšlí se obecně i specificky nad cestami, jak zefektivnit a modernizovat výuku společenskovědních předmětů tak, aby přinášela všestranný rozvoj osobnosti studentů, aby se v životě stali samostatnými a úspěšnými. Od toho se odvíjí i změny v obsahu vzdělávání, které mají dopad na všechny stránky rozvoje integrované osobnosti. Společně se znalostmi se v současnosti dostává do popředí potřeba osvojení klíčových kompetencí. Inovace a modernizace vzdělávacích obsahů, integrita a transdisciplinarita charakterizuje nové pojetí vzdělávání. Zdůrazňuje se systémovost a existence strukturálních vazeb na cestě k formování absolventa jako harmonické a vyspělé osobnosti schopné obstát v náročnosti doby. Všestranný vzdělanostní rozvoj absolventů úspěšnému začlenění do praxe napomáhá.

Český abstrakt

Současná globalizovaná společnost se rozvíjí rychlým tempem. Společně s tím se mění i koncept vzdělávání, který směřuje k efektivitě, výkonnosti a všestrannému rozvoji absolventa plně připraveného do profesní sféry. I absolvent technické vysoké školy by měl být schopen plnohodnotně obstát ve firemní praxi. Vzrůstá potřeba komplexnosti a všestranného rozvoje osobnosti. Absolvent by měl být už z fakulty vybaven nejen odbornými, ale i všeobecnými klíčovými kompetencemi, např. komunikativními, jazykovými či sociálními, aby obstál v náročných požadavcích doby. Proto je nutné na vysokých školách rozvíjet soft skills. Přispívají k humanizaci studijního prostředí a kultivaci studentů. Příspěvek hodnotí zkušenosti s výukou společenskovědních předmětů na technické vysoké škole v Brně, které pěstují soft skills. Uvádí jejich přínos pro studenty, sleduje pozitiva i negativa výuky, zdůvodňuje potřebnost. Zamýšlí se obecně i specificky nad cestami, jak zefektivnit a modernizovat výuku společenskovědních předmětů tak, aby přinášela všestranný rozvoj osobnosti studentů, aby se v životě stali samostatnými a úspěšnými. Od toho se odvíjí i změny v obsahu vzdělávání, které mají dopad na všechny stránky rozvoje integrované osobnosti. Společně se znalostmi se v současnosti dostává do popředí potřeba osvojení klíčových kompetencí. Inovace a modernizace vzdělávacích obsahů, integrita a transdisciplinarita charakterizuje nové pojetí vzdělávání. Zdůrazňuje se systémovost a existence strukturálních vazeb na cestě k formování absolventa jako harmonické a vyspělé osobnosti schopné obstát v náročnosti doby. Všestranný vzdělanostní rozvoj absolventů úspěšnému začlenění do praxe napomáhá.

Klíčová slova

Vzdělávání, klíčové kompetence, všestranný rozvoj, humanizace studijního prostředí, modernizace vzdělávání, společenskovědní předměty

Vydáno

05.10.2016

Nakladatel

TU Košice

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-3014-3

Kniha

Globálne vzdelávanie na vysokých školách

Číslo vydání

1

Strany od

36

Strany do

37

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT131614,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Globalizace ve vzdělávání cestou všestranného rozvoje absolventů",
 annote="Současná globalizovaná společnost se rozvíjí rychlým tempem. Společně s tím se mění i koncept vzdělávání, který směřuje k efektivitě, výkonnosti a všestrannému rozvoji absolventa plně připraveného do profesní sféry. I absolvent technické vysoké školy by měl být schopen plnohodnotně obstát ve firemní praxi. Vzrůstá potřeba komplexnosti a všestranného rozvoje osobnosti. Absolvent by měl být už z fakulty vybaven nejen odbornými, ale i všeobecnými klíčovými kompetencemi, např. komunikativními, jazykovými či sociálními, aby obstál v náročných požadavcích doby. Proto je nutné na vysokých školách rozvíjet soft skills. Přispívají k humanizaci studijního prostředí a kultivaci studentů. Příspěvek hodnotí zkušenosti s výukou společenskovědních předmětů na technické vysoké škole v Brně, které pěstují soft skills. Uvádí jejich přínos pro studenty, sleduje pozitiva i negativa výuky, zdůvodňuje potřebnost. Zamýšlí se obecně i specificky nad cestami, jak zefektivnit a modernizovat výuku společenskovědních předmětů tak, aby přinášela všestranný rozvoj osobnosti studentů, aby se v životě stali samostatnými a úspěšnými. Od toho se odvíjí i změny v obsahu vzdělávání, které mají dopad na všechny stránky rozvoje integrované osobnosti. Společně se znalostmi se v současnosti dostává do popředí potřeba osvojení klíčových kompetencí. Inovace a modernizace vzdělávacích obsahů, integrita a transdisciplinarita charakterizuje nové pojetí vzdělávání. Zdůrazňuje se systémovost a existence strukturálních vazeb na cestě k formování absolventa jako harmonické a vyspělé osobnosti schopné obstát v náročnosti doby. Všestranný vzdělanostní rozvoj absolventů úspěšnému začlenění do praxe napomáhá.",
 address="TU Košice",
 booktitle="Globálne vzdelávanie na vysokých školách",
 chapter="131614",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="TU Košice",
 year="2016",
 month="october",
 pages="36--37",
 publisher="TU Košice",
 type="abstract"
}