Detail publikace

Výuka společenskovědních předmětů jako socioprofesní příprava pro studenty technické univerzity

LINDR, J.

Originální název

Výuka společenskovědních předmětů jako socioprofesní příprava pro studenty technické univerzity

Český název

Výuka společenskovědních předmětů jako socioprofesní příprava pro studenty technické univerzity

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Současná doba klade stále větší nároky na odbornou připravenost absolventů vysokých škol do praxe. Ukazuje se však, že pouze odbornost nestačí. Vzrůstá nutnost zvládnout i další kompetence, které úspěšné působení absolventů v profesní praxi podmiňují. Jednou z cest, jak zvýšit úroveň osvojení klíčových kompetencí, je zastoupení výuky společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity. Napomáhají celostnímu rozvoji absolventů. Příspěvek se zaměřuje na zhodnocení přínosu vybraných společenskovědních předmětů pro absolventy. Rozbor přínosu předmětů vycházející z dlouhodobých zpětnovazebních anket zaměřených na hodnocení kvality výuky. Kromě představení výsledků kvantitativního charakteru a statistického zpracování regresní analýzou jsou představena i možná kvalitativní vysvětlení stavu. Tím příspěvek dostává jednak retrospektivní charakter sloužící ke zhodnocení stávajících zkušeností s výukou společenskovědních předmětů a zároveň nabízí možné výhledy do budoucna směrem ke zvýšení kvality a efektivity výuky. V příspěvku jsou zhodnoceny dva vybrané společenskovědní předměty Stavební právo a Psychologie managementu vyučované na technické univerzitě v Brně. Výsledky jsou prezentovány formou tabulek a grafickou vizualizací se zobrazením regresní rovnice trendu. Mezi základní zjištění patří skutečnost, že studenti obecně vzato vítají těsnější propojení společenskovědního předmětu s odbornou specializací. Takové předměty hodnotí přínosněji než předměty, u kterých tuto vazbu necítí. Mezi důvody zařazení společenskovědních předmětů do studijních plánů patří rozvoj soft skills, prezentačních dovedností, trénink komunikace a vyjednávání, orientace ve světě a aplikace společenskovědních poznatků do podnikatelské a firemní sféry. Společenskovědní předměty v kurikulu technické univerzity tvoří důležitou součást humanizace technického prostředí a kultivace absolventů pro další profesní i lidský rozvoj. Vedou k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce i v budoucí praxi.

Český abstrakt

Současná doba klade stále větší nároky na odbornou připravenost absolventů vysokých škol do praxe. Ukazuje se však, že pouze odbornost nestačí. Vzrůstá nutnost zvládnout i další kompetence, které úspěšné působení absolventů v profesní praxi podmiňují. Jednou z cest, jak zvýšit úroveň osvojení klíčových kompetencí, je zastoupení výuky společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity. Napomáhají celostnímu rozvoji absolventů. Příspěvek se zaměřuje na zhodnocení přínosu vybraných společenskovědních předmětů pro absolventy. Rozbor přínosu předmětů vycházející z dlouhodobých zpětnovazebních anket zaměřených na hodnocení kvality výuky. Kromě představení výsledků kvantitativního charakteru a statistického zpracování regresní analýzou jsou představena i možná kvalitativní vysvětlení stavu. Tím příspěvek dostává jednak retrospektivní charakter sloužící ke zhodnocení stávajících zkušeností s výukou společenskovědních předmětů a zároveň nabízí možné výhledy do budoucna směrem ke zvýšení kvality a efektivity výuky. V příspěvku jsou zhodnoceny dva vybrané společenskovědní předměty Stavební právo a Psychologie managementu vyučované na technické univerzitě v Brně. Výsledky jsou prezentovány formou tabulek a grafickou vizualizací se zobrazením regresní rovnice trendu. Mezi základní zjištění patří skutečnost, že studenti obecně vzato vítají těsnější propojení společenskovědního předmětu s odbornou specializací. Takové předměty hodnotí přínosněji než předměty, u kterých tuto vazbu necítí. Mezi důvody zařazení společenskovědních předmětů do studijních plánů patří rozvoj soft skills, prezentačních dovedností, trénink komunikace a vyjednávání, orientace ve světě a aplikace společenskovědních poznatků do podnikatelské a firemní sféry. Společenskovědní předměty v kurikulu technické univerzity tvoří důležitou součást humanizace technického prostředí a kultivace absolventů pro další profesní i lidský rozvoj. Vedou k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce i v budoucí praxi.

Klíčová slova

Společenskovědní předměty, kurikulum, klíčové kompetence, profil absolventa, hodnocení kvality výuky, stavební právo, psychologie managementu

Vydáno

15.09.2016

Nakladatel

TU Košice

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-2590-3

Kniha

Teoreticko-praktické pohľady na problémy súčasnej spoločnosti

Číslo vydání

1

Strany od

122

Strany do

127

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT131562,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Výuka společenskovědních předmětů jako socioprofesní příprava pro studenty technické univerzity",
 annote="Současná doba klade stále větší nároky na odbornou připravenost absolventů vysokých škol do praxe. Ukazuje se však, že pouze odbornost nestačí. Vzrůstá nutnost zvládnout i další kompetence, které úspěšné působení absolventů v profesní praxi podmiňují. Jednou z cest, jak zvýšit úroveň osvojení klíčových kompetencí, je zastoupení výuky společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity. Napomáhají celostnímu rozvoji absolventů. Příspěvek se zaměřuje na zhodnocení přínosu vybraných společenskovědních předmětů pro absolventy. Rozbor přínosu předmětů vycházející z dlouhodobých zpětnovazebních anket zaměřených na hodnocení kvality výuky. Kromě představení výsledků kvantitativního charakteru a statistického zpracování regresní analýzou jsou představena i možná kvalitativní vysvětlení stavu. Tím příspěvek dostává jednak retrospektivní charakter sloužící ke zhodnocení stávajících zkušeností s výukou společenskovědních předmětů a zároveň nabízí možné výhledy do budoucna směrem ke zvýšení kvality a efektivity výuky. V příspěvku jsou zhodnoceny dva vybrané společenskovědní předměty Stavební právo a Psychologie managementu vyučované na technické univerzitě v Brně. Výsledky jsou prezentovány formou tabulek a grafickou vizualizací se zobrazením regresní rovnice trendu. Mezi základní zjištění patří skutečnost, že studenti obecně vzato vítají těsnější propojení společenskovědního předmětu s odbornou specializací. Takové předměty hodnotí přínosněji než předměty, u kterých tuto vazbu necítí. Mezi důvody zařazení společenskovědních předmětů do studijních plánů patří rozvoj soft skills, prezentačních dovedností, trénink komunikace a vyjednávání, orientace ve světě a aplikace společenskovědních poznatků do podnikatelské a firemní sféry. Společenskovědní předměty v kurikulu 
technické univerzity tvoří důležitou součást humanizace technického prostředí a kultivace absolventů pro další
 profesní i lidský rozvoj. Vedou k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce i v budoucí praxi.",
 address="TU Košice",
 booktitle="Teoreticko-praktické pohľady na problémy súčasnej spoločnosti",
 chapter="131562",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="TU Košice",
 year="2016",
 month="september",
 pages="122--127",
 publisher="TU Košice",
 type="conference paper"
}