Detail produktu

Nízkonapěťový nízkopříkonový fraktální filtr

KHATEB, F. KUBÁNEK, D.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Nový nízkonapěťový nízkopříkonový fraktální filtr s použitím zesilovače typu DDA (differential difference amplifier), jehož CMOS struktura využívá novou techniku BD-QFG (bulk-driven quasi-floating-gate). Obvod je vhodný obzvlášť pro biomedicínské aplikace.

Klíčová slova

Bulk-driven quasi-floating-gate MOS

Datum vzniku

01.02.2016

Umístění

Funkční vzorek je umístěn na pracovišti řešitele - 6.29, Technická 10, Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty