Detail publikace

Společenskovědní vzdělávání v dichotomii s odborným vzděláváním na technické univerzitě

LINDR, J.

Originální název

Společenskovědní vzdělávání v dichotomii s odborným vzděláváním na technické univerzitě

Český název

Společenskovědní vzdělávání v dichotomii s odborným vzděláváním na technické univerzitě

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Dnešní doba klade vysoké nároky. Od absolventů vysoké školy vyžaduje, aby byli plně odborně připraveni na výkon své profese a zároveň byli vybaveni všemi klíčovými kompetencemi pro život. Vzniká potřeba všeobecného i odborného rozvoje studentů. Praktická realizace tohoto ideálu zakládá dichotomii mezi všeobecným a odborným vzděláváním. Na všeobecný rozvoj studentů je na Stavební fakultě VUT v Brně pamatováno zařazením společenskovědních předmětů do vzdělávacích programů. V příspěvku je na základě zpětnovazebního dotazníku zhodnocen přínos dvou vybraných společenskovědních předmětů pro osobní rozvoj studentů. Je provedeno statistické zpracování údajů pro předměty Etika v podnikání a Environmentalistika a stavitelství. Následně jsou rozebírány příčiny zjištěného stavu. Příspěvek tím dostává retrospektivní charakter a nabízí inspirativní vize.

Český abstrakt

Dnešní doba klade vysoké nároky. Od absolventů vysoké školy vyžaduje, aby byli plně odborně připraveni na výkon své profese a zároveň byli vybaveni všemi klíčovými kompetencemi pro život. Vzniká potřeba všeobecného i odborného rozvoje studentů. Praktická realizace tohoto ideálu zakládá dichotomii mezi všeobecným a odborným vzděláváním. Na všeobecný rozvoj studentů je na Stavební fakultě VUT v Brně pamatováno zařazením společenskovědních předmětů do vzdělávacích programů. V příspěvku je na základě zpětnovazebního dotazníku zhodnocen přínos dvou vybraných společenskovědních předmětů pro osobní rozvoj studentů. Je provedeno statistické zpracování údajů pro předměty Etika v podnikání a Environmentalistika a stavitelství. Následně jsou rozebírány příčiny zjištěného stavu. Příspěvek tím dostává retrospektivní charakter a nabízí inspirativní vize.

Klíčová slova

Všeobecnost, odbornost, dichotomie, společenskovědní předměty, přínos předmětu, hodnocení kvality výuky, kurikulum, vzdělávací program

Vydáno

30.06.2015

Nakladatel

Mendelova univerzita v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-7509-256-4

Kniha

Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí

Edice

Monografie

Číslo vydání

1

Strany od

89

Strany do

95

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inbook{BUT121024,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Společenskovědní vzdělávání v dichotomii s odborným vzděláváním na technické univerzitě",
 annote="Dnešní doba klade vysoké nároky. Od absolventů vysoké školy vyžaduje, aby byli plně odborně připraveni na výkon své profese a zároveň byli vybaveni všemi klíčovými kompetencemi pro život. Vzniká potřeba všeobecného i odborného rozvoje studentů. Praktická realizace tohoto ideálu zakládá dichotomii mezi všeobecným a odborným vzděláváním. Na všeobecný rozvoj studentů je na Stavební fakultě VUT v Brně pamatováno zařazením společenskovědních předmětů do vzdělávacích programů. V příspěvku je na základě zpětnovazebního dotazníku zhodnocen přínos dvou vybraných společenskovědních předmětů pro osobní rozvoj studentů. Je provedeno statistické zpracování údajů pro předměty Etika v podnikání a Environmentalistika a stavitelství. Následně jsou rozebírány příčiny zjištěného stavu. Příspěvek tím dostává retrospektivní charakter a nabízí inspirativní vize.",
 address="Mendelova univerzita v Brně",
 booktitle="Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí",
 chapter="121024",
 edition="Monografie",
 howpublished="print",
 institution="Mendelova univerzita v Brně",
 year="2015",
 month="june",
 pages="89--95",
 publisher="Mendelova univerzita v Brně",
 type="book chapter"
}