Detail publikace

Všeobecnost versus odbornost jako pedagogický cíl vzdělávání a výchovy mladých

LINDR, J.

Originální název

Všeobecnost versus odbornost jako pedagogický cíl vzdělávání a výchovy mladých

Český název

Všeobecnost versus odbornost jako pedagogický cíl vzdělávání a výchovy mladých

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Dichotomie všeobecného a odborného vzdělávání je jedním z klíčových problémů současné pedagogiky. Na jedné straně je zdůrazňována potřeba odborně obstát v náročných požadavcích doby, na druhé straně je kladen důraz na všeobecné vzdělávání a schopnost plné flexibility absolventů škol ve všech oblastech života. Nalezení optimálního řešení není jednoduché. Na půdě Stavební fakulty VUT v Brně dostala myšlenka všeobecného rozvoje konkrétní podobu v zařazení společenskovědních předmětů do studijních plánů. Příspěvek se zabývá shrnutím dosavadních zkušeností s výukou společenskovědních předmětů a zhodnocením jejich přínosu pro studenty v jejich odborném i osobní růstu. Snaží se také postřehnout hlavní důvody, které hodnocení ovlivňují, a to zejména pohledem studentů s naznačením cest do budoucna.

Český abstrakt

Dichotomie všeobecného a odborného vzdělávání je jedním z klíčových problémů současné pedagogiky. Na jedné straně je zdůrazňována potřeba odborně obstát v náročných požadavcích doby, na druhé straně je kladen důraz na všeobecné vzdělávání a schopnost plné flexibility absolventů škol ve všech oblastech života. Nalezení optimálního řešení není jednoduché. Na půdě Stavební fakulty VUT v Brně dostala myšlenka všeobecného rozvoje konkrétní podobu v zařazení společenskovědních předmětů do studijních plánů. Příspěvek se zabývá shrnutím dosavadních zkušeností s výukou společenskovědních předmětů a zhodnocením jejich přínosu pro studenty v jejich odborném i osobní růstu. Snaží se také postřehnout hlavní důvody, které hodnocení ovlivňují, a to zejména pohledem studentů s naznačením cest do budoucna.

Klíčová slova

Všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, kurikulum, studijní plán, společenskovědní předměty, pedagogická evaluace, dichotomie všeobecnosti a odbornosti.

Vydáno

11.12.2015

Nakladatel

FF UP Pardubice

Místo

Pardubice

ISBN

978-80-7395-921-0

Kniha

Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X.

Číslo vydání

1

Strany od

78

Strany do

87

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT121022,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Všeobecnost versus odbornost jako pedagogický cíl vzdělávání a výchovy mladých",
 annote="Dichotomie všeobecného a odborného vzdělávání je jedním z klíčových problémů současné pedagogiky. Na jedné straně je zdůrazňována potřeba odborně obstát v náročných požadavcích doby, na druhé straně je kladen důraz na všeobecné vzdělávání a schopnost plné flexibility absolventů škol ve všech oblastech života. Nalezení optimálního řešení není jednoduché. Na půdě Stavební fakulty VUT v Brně dostala myšlenka všeobecného rozvoje konkrétní podobu v zařazení společenskovědních předmětů do studijních plánů. Příspěvek se zabývá shrnutím dosavadních zkušeností s výukou společenskovědních předmětů a zhodnocením jejich přínosu pro studenty v jejich odborném i osobní růstu. Snaží se také postřehnout hlavní důvody, které hodnocení ovlivňují, a to zejména pohledem studentů s naznačením cest do budoucna.",
 address="FF UP Pardubice",
 booktitle="Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X.",
 chapter="121022",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="FF UP Pardubice",
 year="2015",
 month="december",
 pages="78--87",
 publisher="FF UP Pardubice",
 type="conference paper"
}