Detail publikace

Zhodnocení přínosu společenskovědních předmětů ve studijních programech technické univerzity

LINDR, J.

Originální název

Zhodnocení přínosu společenskovědních předmětů ve studijních programech technické univerzity

Český název

Zhodnocení přínosu společenskovědních předmětů ve studijních programech technické univerzity

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Společenskovědní předměty mají v učebním plánu technické univerzity doplňující postavení. Jejich úlohou není prohloubit odbornou linii technických předmětů, ale vedou ke zlepšení soft-skills, které absolventi využijí ve své profesionální praxi. Z těchto důvodů se význam společenskovědních předmětů. Přispívají k kultivaci studentů a také k humanizaci technického prostředí. Příspěvek se zaměřuje na společenskovědní předměty na Fakultě stavební VUT v Brně a vysvětluje cíl kurzů, jejich obsah, význam, funkci a hlubší analýzu posouzení přínosu předmětu z pohledu studentů. Příspěvek analyzuje předměty Stavební právo, Psychologie a sociologie za dobu několika posledních let. Koncepce výuky a analýzy zpětné vazby může napomoci zvýšit efektivitu výuky.

Český abstrakt

Společenskovědní předměty mají v učebním plánu technické univerzity doplňující postavení. Jejich úlohou není prohloubit odbornou linii technických předmětů, ale vedou ke zlepšení soft-skills, které absolventi využijí ve své profesionální praxi. Z těchto důvodů se význam společenskovědních předmětů. Přispívají k kultivaci studentů a také k humanizaci technického prostředí. Příspěvek se zaměřuje na společenskovědní předměty na Fakultě stavební VUT v Brně a vysvětluje cíl kurzů, jejich obsah, význam, funkci a hlubší analýzu posouzení přínosu předmětu z pohledu studentů. Příspěvek analyzuje předměty Stavební právo, Psychologie a sociologie za dobu několika posledních let. Koncepce výuky a analýzy zpětné vazby může napomoci zvýšit efektivitu výuky.

Klíčová slova

Kurikulum, klíčové kompetence, odborné kompetence, společenskovědní předměty, všeobecnost a odbornost, evaluace výuky, přínos předmětů

Vydáno

10.11.2015

Nakladatel

SvF STU Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4471-3

Kniha

Aplikácia poznatkov společenských vied v technických vedách

Číslo vydání

1

Strany od

63

Strany do

70

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT121021,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Zhodnocení přínosu společenskovědních předmětů ve studijních programech technické univerzity",
 annote="Společenskovědní předměty mají v učebním plánu technické univerzity doplňující postavení. Jejich úlohou není prohloubit odbornou linii technických předmětů, ale vedou ke zlepšení soft-skills, které absolventi využijí ve své profesionální praxi. Z těchto důvodů se význam společenskovědních předmětů. Přispívají k kultivaci studentů a také k humanizaci technického prostředí. Příspěvek se zaměřuje na společenskovědní předměty na Fakultě stavební VUT v Brně a vysvětluje cíl kurzů, jejich obsah, význam, funkci a hlubší analýzu posouzení přínosu předmětu z pohledu studentů. Příspěvek analyzuje předměty Stavební právo, Psychologie a sociologie za dobu několika posledních let. Koncepce výuky a analýzy zpětné vazby může napomoci zvýšit efektivitu výuky.",
 address="SvF STU Bratislava",
 booktitle="Aplikácia poznatkov společenských vied v technických vedách",
 chapter="121021",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="SvF STU Bratislava",
 year="2015",
 month="november",
 pages="63--70",
 publisher="SvF STU Bratislava",
 type="conference paper"
}