Detail publikace

Přínos společenskovědních předmětů pro rozvoj vzdělanosti v nehumanitních studijních oborech

LINDR, J.

Originální název

Přínos společenskovědních předmětů pro rozvoj vzdělanosti v nehumanitních studijních oborech

Český název

Přínos společenskovědních předmětů pro rozvoj vzdělanosti v nehumanitních studijních oborech

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Současná doba klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti absolventů. Roste nutnost optimálního zastoupení klíčových kompetencí v profilu absolventa. Idea všestranného rozvoje se stává nosnou myšlenkou pro žádané směřování současného školství. Čím více je absolvent vysoké školy vybaven odbornými i všeobecnými znalostmi, tím lépe se uplatní v profesní praxi, na trhu práce i v osobním životě. Jak optimálně dosáhnout rozvoje všech klíčových kompetencí? Jakou rovnováhu má mít zastoupení odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů ve studijním plánu škol? Jakou roli hrají humanitní předměty v kurikulu technické univerzity? Zastoupení předmětů zaměřených na soft skills přispívá k formování osobnosti studentů a k humanizaci technického prostředí. Příspěvek hodnotí roli, smysl, význam a důležitost společenskovědních předmětů v kultivaci studentů, např. Sociální komunikace a Stavební právo. Příspěvek se zaměřuje na teoretická východiska a na rozbor dosavadních zkušeností s výukou na Stavební fakultě VUT v Brně. Příspěvek využívá zpětnovazební hodnocení kvality výuky. Sleduje zhodnocení společenskovědních předmětů pohledem studentů. Všímá si toho, jaký význam studenti společenskovědním předmětům přikládají a jak vidí jejich využití ve svém profesním i osobním životě. Příspěvek pracuje s konkrétními daty získanými z ankety hodnocení kvality výuky, které interpretuje. Závěrem příspěvek konstatuje, že budování vztahu k předmětům, které jdou často mimo rámec odbornosti studentů, je náročné a problematické. Zastoupení společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity přináší humanizaci technického studijního prostředí a vede ke kultivaci osobnosti studentů.

Český abstrakt

Současná doba klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti absolventů. Roste nutnost optimálního zastoupení klíčových kompetencí v profilu absolventa. Idea všestranného rozvoje se stává nosnou myšlenkou pro žádané směřování současného školství. Čím více je absolvent vysoké školy vybaven odbornými i všeobecnými znalostmi, tím lépe se uplatní v profesní praxi, na trhu práce i v osobním životě. Jak optimálně dosáhnout rozvoje všech klíčových kompetencí? Jakou rovnováhu má mít zastoupení odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů ve studijním plánu škol? Jakou roli hrají humanitní předměty v kurikulu technické univerzity? Zastoupení předmětů zaměřených na soft skills přispívá k formování osobnosti studentů a k humanizaci technického prostředí. Příspěvek hodnotí roli, smysl, význam a důležitost společenskovědních předmětů v kultivaci studentů, např. Sociální komunikace a Stavební právo. Příspěvek se zaměřuje na teoretická východiska a na rozbor dosavadních zkušeností s výukou na Stavební fakultě VUT v Brně. Příspěvek využívá zpětnovazební hodnocení kvality výuky. Sleduje zhodnocení společenskovědních předmětů pohledem studentů. Všímá si toho, jaký význam studenti společenskovědním předmětům přikládají a jak vidí jejich využití ve svém profesním i osobním životě. Příspěvek pracuje s konkrétními daty získanými z ankety hodnocení kvality výuky, které interpretuje. Závěrem příspěvek konstatuje, že budování vztahu k předmětům, které jdou často mimo rámec odbornosti studentů, je náročné a problematické. Zastoupení společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity přináší humanizaci technického studijního prostředí a vede ke kultivaci osobnosti studentů.

Klíčová slova

Kurikulum, společenskovědní předměty, hodnocení kvality výuky, všestranný rozvoj, klíčové kompetence, humanizace technického vzdělávání

Vydáno

25.09.2015

Nakladatel

TU Košice

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-2221-6

Kniha

Vysokoškolská edukácia pre potreby súčasného kreatívneho podnikateľského prostredia

Číslo vydání

1

Strany od

157

Strany do

163

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT121020,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Přínos společenskovědních předmětů pro rozvoj vzdělanosti v nehumanitních studijních oborech",
 annote="Současná doba klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti absolventů. Roste nutnost optimálního zastoupení klíčových kompetencí v profilu absolventa. Idea všestranného rozvoje se stává nosnou myšlenkou pro žádané směřování současného školství. Čím více je absolvent vysoké školy vybaven odbornými i všeobecnými znalostmi, tím lépe se uplatní v profesní praxi, na trhu práce i v osobním životě. Jak optimálně dosáhnout rozvoje všech klíčových kompetencí? Jakou rovnováhu má mít zastoupení odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů ve studijním plánu škol? Jakou roli hrají humanitní předměty v kurikulu technické univerzity? Zastoupení předmětů zaměřených na soft skills přispívá k formování osobnosti studentů a k humanizaci technického prostředí. Příspěvek hodnotí roli, smysl, význam a důležitost společenskovědních předmětů v kultivaci studentů, např. Sociální komunikace a Stavební právo. Příspěvek se zaměřuje na teoretická východiska a na rozbor dosavadních zkušeností s výukou na Stavební fakultě VUT v Brně. Příspěvek využívá zpětnovazební hodnocení kvality výuky. Sleduje zhodnocení společenskovědních předmětů pohledem studentů. Všímá si toho, jaký význam studenti společenskovědním předmětům přikládají a jak vidí jejich využití ve svém profesním i osobním životě. Příspěvek pracuje s konkrétními daty získanými z ankety hodnocení kvality výuky, které interpretuje. Závěrem příspěvek konstatuje, že budování vztahu k předmětům, které jdou často mimo rámec odbornosti studentů, je náročné a problematické. Zastoupení společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity přináší humanizaci technického studijního prostředí a vede ke kultivaci osobnosti studentů.",
 address="TU Košice",
 booktitle="Vysokoškolská edukácia pre potreby súčasného kreatívneho podnikateľského prostredia",
 chapter="121020",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="TU Košice",
 year="2015",
 month="september",
 pages="157--163",
 publisher="TU Košice",
 type="conference paper"
}