Detail publikace

ČSN ISO 21500 a inovace výstavbových projektů v České republice

NOVÝ, M. NOVÁKOVÁ, J. WALDHANS, M.

Originální název

ČSN ISO 21500 a inovace výstavbových projektů v České republice

Český název

ČSN ISO 21500 a inovace výstavbových projektů v České republice

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Norma ČSN ISO 21500 s názvem „Návod k managementu projektu“ je českým překladem prvního vydání mezinárodní normy ISO 21500:2012 „Guidance on project management” vydané v září 2012. Poskytuje návody pro řízení projektů, které lze běžně používat na všechny druhy projektů bez ohledu na jejich správu, rozsah a délku trvání. Norma obsahuje popis pojmů a dějů, které se v projektech nejčastěji vyskytují, a zároveň uvádí vyzkoušené a osvědčené metody projektového řízení. Autoři příspěvku srovnávají obecně formulovaný obsah normy s tradičními postupy používanými ve výstavbových projektech v České republice. V závěru je uvedeno posouzení normy a návrh, jakým způsobem ji lze využívat v českém prostředí a lze-li s její pomocí inovovat věcnou přípravu a provádění staveb. Autoři vidí význam normy nikoliv v jejím obsahu, neboť mnohé už bylo popsáno jinde, ale ve shromáždění a přijetí zásad projektového řízení jako mezinárodního standardu, který přispívá k dalšímu šíření a rozvoji této účinné metodiky.

Český abstrakt

Norma ČSN ISO 21500 s názvem „Návod k managementu projektu“ je českým překladem prvního vydání mezinárodní normy ISO 21500:2012 „Guidance on project management” vydané v září 2012. Poskytuje návody pro řízení projektů, které lze běžně používat na všechny druhy projektů bez ohledu na jejich správu, rozsah a délku trvání. Norma obsahuje popis pojmů a dějů, které se v projektech nejčastěji vyskytují, a zároveň uvádí vyzkoušené a osvědčené metody projektového řízení. Autoři příspěvku srovnávají obecně formulovaný obsah normy s tradičními postupy používanými ve výstavbových projektech v České republice. V závěru je uvedeno posouzení normy a návrh, jakým způsobem ji lze využívat v českém prostředí a lze-li s její pomocí inovovat věcnou přípravu a provádění staveb. Autoři vidí význam normy nikoliv v jejím obsahu, neboť mnohé už bylo popsáno jinde, ale ve shromáždění a přijetí zásad projektového řízení jako mezinárodního standardu, který přispívá k dalšímu šíření a rozvoji této účinné metodiky.

Klíčová slova

norma ČSN, mezinárodní normy ISO, řízení projektů,

Rok RIV

2015

Vydáno

14.12.2015

Nakladatel

Radim Bačuvčík - VeRBuM

Místo

Zlín

ISBN

978-80-87500-69-9

Kniha

Inovace a tradice, kvalita a kvantita v projektovém managementu

Číslo vydání

1

Strany od

36

Strany do

49

Strany počet

14

Dokumenty

BibTex


@inbook{BUT119339,
 author="Martin {Nový} and Jana {Nováková} and Miloš {Waldhans}",
 title="ČSN ISO 21500 a inovace výstavbových projektů v České republice",
 annote="Norma ČSN ISO 21500 s názvem „Návod k managementu projektu“ je českým překladem prvního vydání mezinárodní normy ISO 21500:2012 „Guidance on project management” vydané v září 2012. Poskytuje návody pro řízení projektů, které lze běžně používat na všechny druhy projektů bez ohledu na jejich správu, rozsah a délku trvání. Norma obsahuje popis pojmů a dějů, které se v projektech nejčastěji vyskytují, a zároveň uvádí vyzkoušené a osvědčené metody projektového řízení. Autoři příspěvku srovnávají obecně formulovaný obsah normy s tradičními postupy používanými ve výstavbových projektech v České republice. V závěru je uvedeno posouzení normy a návrh, jakým způsobem ji lze využívat v českém prostředí a lze-li s její pomocí inovovat věcnou přípravu a provádění staveb. Autoři vidí význam normy nikoliv v jejím obsahu, neboť mnohé už bylo popsáno jinde, ale ve shromáždění a přijetí zásad projektového řízení jako mezinárodního standardu, který přispívá k dalšímu šíření a rozvoji této účinné metodiky.",
 address="Radim Bačuvčík - VeRBuM",
 booktitle="Inovace a tradice, kvalita a kvantita v projektovém managementu",
 chapter="119339",
 howpublished="print",
 institution="Radim Bačuvčík - VeRBuM",
 year="2015",
 month="december",
 pages="36--49",
 publisher="Radim Bačuvčík - VeRBuM",
 type="book chapter"
}