Detail publikace

VLIV VODNÍHO SOUČINITELE NA VYBRANÉ PARAMETRY SIGNÁLŮ AKUSTICKÉ EMISE ZÍSKANÉ BĚHEM TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ

TOPOLÁŘ, L. TIMČAKOVÁ, K. MISÁK, P. PAZDERA, L.

Originální název

VLIV VODNÍHO SOUČINITELE NA VYBRANÉ PARAMETRY SIGNÁLŮ AKUSTICKÉ EMISE ZÍSKANÉ BĚHEM TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ

Český název

VLIV VODNÍHO SOUČINITELE NA VYBRANÉ PARAMETRY SIGNÁLŮ AKUSTICKÉ EMISE ZÍSKANÉ BĚHEM TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Aplikace akustické emise metoda, při tvrdnutí betonu a prostředí s různou vodní součinitel bude cílem tohoto článku a jeho vliv na vybraných parametrů akustické emise. Tvrdnutí betonu a nastavení procesy jsou nejkritičtější fáze v průběhu stavebních prací, ovlivňující vlastnosti betonové konstrukce. Z tohoto důvodu se uplatňují nedestruktivní zkoušky v raném věku betonu životnosti mohou být užitečné. Metody akustické emise je výkonný nástroj pro stanovení životnosti betonových konstrukcí. Nicméně, její použití ve stavebnictví oblasti není snadné, protože mnoho stavebních konstrukcí jsou nehomogenní. Tato metoda může popsat významné změny v průběhu konkrétního života. Acoustic Emission Method sleduje nepřetržitě betonové konstrukce. Změny v celé struktury betonu jsou zaznamenány. Akustická emise jev je přímo spojená s nukleace trhlin ve stavebních materiálech, a proto jsou změny vyplývají z objemovou expanzi způsobující tvorbu mikro a makro praskání ve struktuře, které můžeme rozpoznat. Porozumění mikrostruktura výkonných vztahů je klíčem k pochopení skutečné chování materiálu.

Český abstrakt

Aplikace akustické emise metoda, při tvrdnutí betonu a prostředí s různou vodní součinitel bude cílem tohoto článku a jeho vliv na vybraných parametrů akustické emise. Tvrdnutí betonu a nastavení procesy jsou nejkritičtější fáze v průběhu stavebních prací, ovlivňující vlastnosti betonové konstrukce. Z tohoto důvodu se uplatňují nedestruktivní zkoušky v raném věku betonu životnosti mohou být užitečné. Metody akustické emise je výkonný nástroj pro stanovení životnosti betonových konstrukcí. Nicméně, její použití ve stavebnictví oblasti není snadné, protože mnoho stavebních konstrukcí jsou nehomogenní. Tato metoda může popsat významné změny v průběhu konkrétního života. Acoustic Emission Method sleduje nepřetržitě betonové konstrukce. Změny v celé struktury betonu jsou zaznamenány. Akustická emise jev je přímo spojená s nukleace trhlin ve stavebních materiálech, a proto jsou změny vyplývají z objemovou expanzi způsobující tvorbu mikro a makro praskání ve struktuře, které můžeme rozpoznat. Porozumění mikrostruktura výkonných vztahů je klíčem k pochopení skutečné chování materiálu.

Klíčová slova

vodní součinitel, tuhnutí a tvrdnutí betonu, metoda akustické emise, doba trvání signálů akustické emise, energie signálů akustické emise

Rok RIV

2015

Vydáno

15.10.2015

Nakladatel

Slovak University of Technology in Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4463-8

Kniha

Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings

Edice

1

Číslo vydání

1

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT117539,
 author="Libor {Topolář} and Kristýna {Timčaková} and Petr {Misák} and Luboš {Pazdera}",
 title="VLIV VODNÍHO SOUČINITELE NA VYBRANÉ PARAMETRY SIGNÁLŮ AKUSTICKÉ EMISE ZÍSKANÉ BĚHEM TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ",
 annote="Aplikace akustické emise metoda, při tvrdnutí betonu a prostředí s různou vodní součinitel bude cílem tohoto článku a jeho vliv na vybraných parametrů akustické emise. Tvrdnutí betonu a nastavení procesy jsou nejkritičtější fáze v průběhu stavebních prací, ovlivňující vlastnosti betonové konstrukce. Z tohoto důvodu se uplatňují nedestruktivní zkoušky v raném věku betonu životnosti mohou být užitečné. Metody akustické emise je výkonný nástroj pro stanovení životnosti betonových konstrukcí. Nicméně, její použití ve stavebnictví oblasti není snadné, protože mnoho stavebních konstrukcí jsou nehomogenní. Tato metoda může popsat významné změny v průběhu konkrétního života. Acoustic Emission Method sleduje nepřetržitě betonové konstrukce. Změny v celé struktury betonu jsou zaznamenány. Akustická emise jev je přímo spojená s nukleace trhlin ve stavebních materiálech, a proto jsou změny vyplývají z objemovou expanzi způsobující tvorbu mikro a makro praskání ve struktuře, které můžeme rozpoznat. Porozumění mikrostruktura výkonných vztahů je klíčem k pochopení skutečné chování materiálu.",
 address="Slovak University of Technology in Bratislava",
 booktitle="Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings",
 chapter="117539",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovak University of Technology in Bratislava",
 year="2015",
 month="october",
 pages="1--5",
 publisher="Slovak University of Technology in Bratislava",
 type="conference paper"
}