Detail publikace

Plazmochemické ošetření kovových archeologických artefaktů - specifikace parametrů technologického procesu

GROSSMANNOVÁ, H. MAZÍK, M. KRČMA, F.

Originální název

Plazmochemické ošetření kovových archeologických artefaktů - specifikace parametrů technologického procesu

Český název

Plazmochemické ošetření kovových archeologických artefaktů - specifikace parametrů technologického procesu

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Text popisuje možnosti a podmínky aplikace nízkotlakého vodíkového plazmatu pro ochranu železných artefaktů z pohledu specifických konzervátorsko-restaurátorských parametrů tohoto procesu. V rámci několikaleté studie byly ošetřeny a analyzovány skupiny modelových i reálných archeologických vzorků rozdílných vlastností. Série experimentů byly byly provedeny za účelem stanovení detailních podmínek - např. vhodná směs pracovních plynů, aplikovaný výkon, režim provozu generátoru, poloha vzorků v recipientu a podobně. Prezentovány jsou i výsledky získané ošetřením čistých minerálů, což umožnilo lépe definovat celý chemicko-fyzikální princip působení plazmatu na korodované železné materiály. Pro detailní hodnocení vzorků byla využita řada analytických zařízení, primárně elektronová mikroskopie, SEM-EDX a XRD.

Český abstrakt

Text popisuje možnosti a podmínky aplikace nízkotlakého vodíkového plazmatu pro ochranu železných artefaktů z pohledu specifických konzervátorsko-restaurátorských parametrů tohoto procesu. V rámci několikaleté studie byly ošetřeny a analyzovány skupiny modelových i reálných archeologických vzorků rozdílných vlastností. Série experimentů byly byly provedeny za účelem stanovení detailních podmínek - např. vhodná směs pracovních plynů, aplikovaný výkon, režim provozu generátoru, poloha vzorků v recipientu a podobně. Prezentovány jsou i výsledky získané ošetřením čistých minerálů, což umožnilo lépe definovat celý chemicko-fyzikální princip působení plazmatu na korodované železné materiály. Pro detailní hodnocení vzorků byla využita řada analytických zařízení, primárně elektronová mikroskopie, SEM-EDX a XRD.

Klíčová slova

plasma chemical reduction, low pressure plasma, treatment of archaeological objects, conservation

Rok RIV

2015

Vydáno

08.09.2015

Nakladatel

Technické muzeum v Brně

Místo

Brno

ISSN

1805-0050

Periodikum

Fórum pro konzervátory-restaurátory

Ročník

2015

Číslo

1

Stát

CZ

Strany od

61

Strany do

65

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@article{BUT117070,
 author="Hana {Grossmannová} and František {Krčma}",
 title="Plazmochemické ošetření kovových archeologických artefaktů - specifikace parametrů technologického procesu",
 annote="Text popisuje možnosti a podmínky aplikace nízkotlakého vodíkového plazmatu pro ochranu železných artefaktů z pohledu specifických konzervátorsko-restaurátorských parametrů tohoto procesu. V rámci několikaleté studie byly ošetřeny a analyzovány skupiny modelových i reálných archeologických vzorků rozdílných vlastností. Série experimentů byly byly provedeny za účelem stanovení detailních podmínek - např. vhodná směs pracovních plynů, aplikovaný výkon, režim provozu generátoru, poloha vzorků v recipientu a podobně. Prezentovány jsou i výsledky získané ošetřením čistých minerálů, což umožnilo lépe definovat celý chemicko-fyzikální princip působení plazmatu na korodované železné materiály. Pro detailní hodnocení vzorků byla využita řada analytických zařízení, primárně elektronová mikroskopie, SEM-EDX a XRD.",
 address="Technické muzeum v Brně",
 chapter="117070",
 howpublished="print",
 institution="Technické muzeum v Brně",
 number="1",
 volume="2015",
 year="2015",
 month="september",
 pages="61--65",
 publisher="Technické muzeum v Brně",
 type="journal article - other"
}