Detail patentu

Potenciostat

HÁZE, J. BOHRN, M. FUJCIK, L. KLEDROWETZ, V. PAVLÍK, M. PROKOP, R.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Vynález se týká potenciostatu obsahujícího řídicí logiku a elektronické zapojení, jehož elektronické zapojení obsahuje analogový blok, převodníkový blok obsahující analogově-číslicové a číslicově-analogové převodníky, a napájecí blok. Analogový blok obsahuje připojovací prostředek s kontaktem pro připojení pracovní elektrody senzoru, kontaktem pro připojení referenční elektrody senzoru a kontaktem pro připojení pomocné (společné) elektrody senzoru, přičemž kontakt pro připojení referenční elektrody senzoru je propojen s neinvertujícím vstupem operačního zesilovače a kontakt pro připojení pomocné (společné) elektrody senzoru s výstupem prvního operačního zesilovače, přičemž výstup druhého operačního zesilovače je propojen s invertujícím vstupem tohoto operačního zesilovače a současně s invertujícím vstupem prvního operačního zesilovače, a kontakt pro připojení pracovní elektrody senzoru je propojen s invertujícím vstupem třetího operačního zesilovače a současně přes přepínatelnou rezistorovou síť s jeho výstupem, přičemž neinvertující vstup tohoto operačního zesilovače je propojen se zdrojem přesného napětí, a jeho výstup s neinvertujícím vstupem rozdílového operačního zesilovače a současně se vstupem filtru typu dolní propust prvního nebo vyššího řádu.

Klíčová slova

potenciostat, senzor, přenosné zařízení

Číslo patentu

305358

Datum zápisu

01.07.2015

Datum skončení platnosti

30.06.2020

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty