Detail publikace

Úloha společenskovědního vzdělávání v procesu kultivace studentů

LINDR, J.

Originální název

Úloha společenskovědního vzdělávání v procesu kultivace studentů

Český název

Úloha společenskovědního vzdělávání v procesu kultivace studentů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V současné době je kladen velký důraz na všestranný rozvoj absolventů vysokých škol. Děje se tak hlavně proto, že roste potřeba uspět v náročných podmínkách rozvoje společnosti a také proto, že je vyžadována úspěšná integrace do pracovního prostředí. Vzniká otázka, zda univerzity jsou schopny dostatečně připravit své absolventy na flexibilní zapojení do života. Příspěvek se zabývá hodnocením zkušeností s výukou společenskovědních předmětů na Fakultě stavební VUT v Brně z minulých let. Sleduje splnění cílů jednotlivých předmětů, úspěšnost výuky, pochopení významu a přínosu společenských věd pro profesní a osobní rozvoj studentů. S pomocí zpětnovazebního hodnocení z agendy tzv. Hodnocení kvality výuky je provedeno grafické a číselné vyhodnocení získaných dat. Na základě toho je provedena pedagogická evaluace předmětů s ohledem na vizi do budoucnosti.

Český abstrakt

V současné době je kladen velký důraz na všestranný rozvoj absolventů vysokých škol. Děje se tak hlavně proto, že roste potřeba uspět v náročných podmínkách rozvoje společnosti a také proto, že je vyžadována úspěšná integrace do pracovního prostředí. Vzniká otázka, zda univerzity jsou schopny dostatečně připravit své absolventy na flexibilní zapojení do života. Příspěvek se zabývá hodnocením zkušeností s výukou společenskovědních předmětů na Fakultě stavební VUT v Brně z minulých let. Sleduje splnění cílů jednotlivých předmětů, úspěšnost výuky, pochopení významu a přínosu společenských věd pro profesní a osobní rozvoj studentů. S pomocí zpětnovazebního hodnocení z agendy tzv. Hodnocení kvality výuky je provedeno grafické a číselné vyhodnocení získaných dat. Na základě toho je provedena pedagogická evaluace předmětů s ohledem na vizi do budoucnosti.

Klíčová slova

Kurikulum, kurikulární vize, společenskovědní předměty, všeobecně vzdělávací předměty, všeobecnost a odbornost, klíčové kompetence, studijní plán, profil absolventa, inovace

Vydáno

25.11.2014

Nakladatel

SvF STU Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4277-1

Kniha

Prínos spoločenských vied k rozvoju znalostnej spoločnosti

Číslo vydání

1

Strany od

79

Strany do

86

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT112926,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Úloha společenskovědního vzdělávání v procesu kultivace studentů",
 annote="V současné době je kladen velký důraz na všestranný rozvoj absolventů vysokých škol. Děje se tak hlavně proto, že roste potřeba uspět v náročných podmínkách rozvoje společnosti a také proto, že je vyžadována úspěšná integrace do pracovního prostředí. Vzniká otázka, zda univerzity jsou schopny dostatečně připravit své absolventy na flexibilní zapojení do života. Příspěvek se zabývá hodnocením zkušeností s výukou společenskovědních předmětů na Fakultě stavební VUT v Brně z minulých let. Sleduje splnění cílů jednotlivých předmětů, úspěšnost výuky, pochopení významu a přínosu společenských věd pro profesní a osobní rozvoj studentů. S pomocí zpětnovazebního hodnocení z agendy tzv. Hodnocení kvality výuky je provedeno grafické a číselné vyhodnocení získaných dat. Na základě toho je provedena pedagogická evaluace předmětů s ohledem na vizi do budoucnosti.",
 address="SvF STU Bratislava",
 booktitle="Prínos spoločenských vied k rozvoju znalostnej spoločnosti",
 chapter="112926",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="SvF STU Bratislava",
 year="2014",
 month="november",
 pages="79--86",
 publisher="SvF STU Bratislava",
 type="conference paper"
}