Detail publikace

Dichotomie všeobecnosti a odbornosti ve vzdělávání

LINDR, J.

Originální název

Dichotomie všeobecnosti a odbornosti ve vzdělávání

Český název

Dichotomie všeobecnosti a odbornosti ve vzdělávání

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Moderní vzdělávání klade důraz na rozvoj všech klíčových kompetencí. Ve školní edukaci má být zastoupeno všeobecné i odborné vzdělávání. Profil absolventa vyžaduje nejen osvojení znalostí, ale i dovedností potřebných pro úspěšné začlenění do praxe. Ve školách je velmi obtížné najít optimální proporci mezi všeobecným a odborným vzděláváním tak, aby byly dosaženy všechny cíle výuky vyplývající z implementace kurikula. Příspěvek ukazuje obtížnost nalezení rovnováhy mezi oběma přístupy. Analyzuje též zpětnovazební výsledky výuky společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity. Poukazuje na zkušenosti s řešením dichotomie všeobecného a odborného a hledá náměty ke zlepšení. Příspěvek tím dostává retrospektivní charakter i futurologické zamyšlení nad tím, jak využít dosavadní zkušenosti pro další rozvoj „školy jako učící se organizace“.

Český abstrakt

Moderní vzdělávání klade důraz na rozvoj všech klíčových kompetencí. Ve školní edukaci má být zastoupeno všeobecné i odborné vzdělávání. Profil absolventa vyžaduje nejen osvojení znalostí, ale i dovedností potřebných pro úspěšné začlenění do praxe. Ve školách je velmi obtížné najít optimální proporci mezi všeobecným a odborným vzděláváním tak, aby byly dosaženy všechny cíle výuky vyplývající z implementace kurikula. Příspěvek ukazuje obtížnost nalezení rovnováhy mezi oběma přístupy. Analyzuje též zpětnovazební výsledky výuky společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity. Poukazuje na zkušenosti s řešením dichotomie všeobecného a odborného a hledá náměty ke zlepšení. Příspěvek tím dostává retrospektivní charakter i futurologické zamyšlení nad tím, jak využít dosavadní zkušenosti pro další rozvoj „školy jako učící se organizace“.

Klíčová slova

Kurikulum, implementace kurikula, klíčové kompetence, dichotomie, všeobecné a odborné, všestranný rozvoj, společenskovědní předměty, zpětnovazební reflexe, modernizace a efektivita výuky, učící se organizace, profil absolventa, odpovědnost škol.

Vydáno

30.06.2014

Nakladatel

Magnanimitas

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-87952-04-7

Kniha

Quaere 2014

Číslo vydání

1

Strany od

1176

Strany do

1182

Strany počet

7

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT112913,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Dichotomie všeobecnosti a odbornosti ve vzdělávání",
 annote="Moderní vzdělávání klade důraz na rozvoj všech klíčových kompetencí. Ve školní edukaci má být zastoupeno všeobecné i odborné vzdělávání. Profil absolventa vyžaduje nejen osvojení znalostí, ale i dovedností potřebných pro úspěšné začlenění do praxe. Ve školách je velmi obtížné najít optimální proporci mezi všeobecným a odborným vzděláváním tak, aby byly dosaženy všechny cíle výuky vyplývající z implementace kurikula. Příspěvek ukazuje obtížnost nalezení rovnováhy mezi oběma přístupy. Analyzuje též zpětnovazební výsledky výuky společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity. Poukazuje na zkušenosti s řešením dichotomie všeobecného a odborného a hledá náměty ke zlepšení. Příspěvek tím dostává retrospektivní charakter i futurologické zamyšlení nad tím, jak využít dosavadní zkušenosti pro další rozvoj „školy jako učící se organizace“.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="Quaere 2014",
 chapter="112913",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Magnanimitas",
 year="2014",
 month="june",
 pages="1176--1182",
 publisher="Magnanimitas",
 type="conference paper"
}