Detail publikace

Všeobecnost a odbornost jako kompetence vzdělávání do budoucna?

LINDR, J.

Originální název

Všeobecnost a odbornost jako kompetence vzdělávání do budoucna?

Český název

Všeobecnost a odbornost jako kompetence vzdělávání do budoucna?

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Moderní vzdělávání klade důraz na rozvoj všech klíčových kompetencí. V současnosti je akcentována potřeba všestranného rozvoje absolventa. Požadavek všestrannosti se však často střetává s upřednostňováním odborného vzdělávání. To vede ke vzniku dichotomie mezi všeobecným a odborným vzděláváním, která je ve školní praxi obtížně řešitelná. Na jedné straně je zdůrazňována myšlenka univerzálnosti a konkurenceschopnosti, na druhé straně je preferována jen odbornost a specializace. Jak tento rozpor řešit? Mají odborné školy prostor k tomu, aby zapracovaly do svých vzdělávacích programů dostatečné zastoupení všeobecně vzdělávacích předmětů? Příkladem úspěšné snahy o všestranné vzdělávání na půdě technické univerzity je zařazení společenskovědních předmětů do studijního plánu Stavební fakulty VUT v Brně. Příspěvek se věnuje koncepčním otázkám, významu těchto předmětů ve studijním plánu a hodnotí zkušenosti s jejich výukou jako přínos pro rozvoj absolventa.

Český abstrakt

Moderní vzdělávání klade důraz na rozvoj všech klíčových kompetencí. V současnosti je akcentována potřeba všestranného rozvoje absolventa. Požadavek všestrannosti se však často střetává s upřednostňováním odborného vzdělávání. To vede ke vzniku dichotomie mezi všeobecným a odborným vzděláváním, která je ve školní praxi obtížně řešitelná. Na jedné straně je zdůrazňována myšlenka univerzálnosti a konkurenceschopnosti, na druhé straně je preferována jen odbornost a specializace. Jak tento rozpor řešit? Mají odborné školy prostor k tomu, aby zapracovaly do svých vzdělávacích programů dostatečné zastoupení všeobecně vzdělávacích předmětů? Příkladem úspěšné snahy o všestranné vzdělávání na půdě technické univerzity je zařazení společenskovědních předmětů do studijního plánu Stavební fakulty VUT v Brně. Příspěvek se věnuje koncepčním otázkám, významu těchto předmětů ve studijním plánu a hodnotí zkušenosti s jejich výukou jako přínos pro rozvoj absolventa.

Klíčová slova

Kurikulum, klíčové kompetence, všeobecné vzdělávání, společenskovědní předměty, hodnocení kvality výuky.

Vydáno

06.07.2014

Nakladatel

TU Košice

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-1838-7

Kniha

Kvalifikácia pre budúcnosť

Číslo vydání

1

Strany od

170

Strany do

175

Strany počet

9

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT112817,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Všeobecnost a odbornost jako kompetence vzdělávání do budoucna?",
 annote="Moderní vzdělávání klade důraz na rozvoj všech klíčových kompetencí. V současnosti je akcentována potřeba všestranného rozvoje absolventa. Požadavek všestrannosti se však často střetává s upřednostňováním odborného vzdělávání. To vede ke vzniku dichotomie mezi všeobecným a odborným vzděláváním, která je ve školní praxi obtížně řešitelná. Na jedné straně je zdůrazňována myšlenka univerzálnosti a konkurenceschopnosti, na druhé straně je preferována jen odbornost a specializace. Jak tento rozpor řešit? Mají odborné školy prostor k tomu, aby zapracovaly do svých vzdělávacích programů dostatečné zastoupení všeobecně vzdělávacích předmětů? Příkladem úspěšné snahy o všestranné vzdělávání na půdě technické univerzity je zařazení společenskovědních předmětů do studijního plánu Stavební fakulty VUT v Brně. Příspěvek se věnuje koncepčním otázkám, významu těchto předmětů ve studijním plánu a hodnotí zkušenosti s jejich výukou jako přínos pro rozvoj absolventa.",
 address="TU Košice",
 booktitle="Kvalifikácia pre budúcnosť",
 chapter="112817",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="TU Košice",
 year="2014",
 month="july",
 pages="170--175",
 publisher="TU Košice",
 type="conference paper"
}