Detail publikace

Školství na křižovatce dvou paralelních světů

LINDR, J.

Originální název

Školství na křižovatce dvou paralelních světů

Český název

Školství na křižovatce dvou paralelních světů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Globalizace vyvíjí ve společnosti tlak na profesionalitu, úspěch, jedinečnost, kvalitu a efektivitu. Současná doba mění koncepci a obsah vzdělávání jak s ohledem na dědictví minulosti, tak budoucí vizi rozvoje školství. Na jedné straně je kladen důraz na systém, formalismus, pořádek, disciplínu a dril. Úspěch se měří jako dovednost osvojit si znalosti a také jako schopnost projít systémem tím nejefektivnějším způsobem. Na druhé straně chce vzdělávací systém zvýšit originalitu, kreativitu, flexibilitu, přijímá nové koncepce a inovace. Tím se předpokládá, že absolventi vysokých škol budou moci být všestranně úspěšní v měnících se podmínkách globalizovaného světa. Je možné najít styčné body dvou paralelních koncepcí nebo jsou celkově odlišné? Úvahy o perspektivách pedagogického myšlení a budoucí škole předpokládají porozumění vývojovým tendencím ve společnosti, politice, ekonomice a kultuře.

Český abstrakt

Globalizace vyvíjí ve společnosti tlak na profesionalitu, úspěch, jedinečnost, kvalitu a efektivitu. Současná doba mění koncepci a obsah vzdělávání jak s ohledem na dědictví minulosti, tak budoucí vizi rozvoje školství. Na jedné straně je kladen důraz na systém, formalismus, pořádek, disciplínu a dril. Úspěch se měří jako dovednost osvojit si znalosti a také jako schopnost projít systémem tím nejefektivnějším způsobem. Na druhé straně chce vzdělávací systém zvýšit originalitu, kreativitu, flexibilitu, přijímá nové koncepce a inovace. Tím se předpokládá, že absolventi vysokých škol budou moci být všestranně úspěšní v měnících se podmínkách globalizovaného světa. Je možné najít styčné body dvou paralelních koncepcí nebo jsou celkově odlišné? Úvahy o perspektivách pedagogického myšlení a budoucí škole předpokládají porozumění vývojovým tendencím ve společnosti, politice, ekonomice a kultuře.

Klíčová slova

Kurikulum, kurikulární vize, globalizace, vzdělávací koncepce, inovace ve školství, proměny školy, nové tendence ve vzdělávání.

Vydáno

24.10.2013

Nakladatel

SvF STU Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4084-5

Kniha

Človek a jeho spoločnosť pod tlakom globalizácie

Strany od

59

Strany do

68

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT112796,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Školství na křižovatce dvou paralelních světů",
 annote="Globalizace vyvíjí ve společnosti tlak na profesionalitu, úspěch, jedinečnost, kvalitu a efektivitu. Současná doba mění koncepci a obsah vzdělávání jak s ohledem na dědictví minulosti, tak budoucí vizi rozvoje školství. Na jedné straně je kladen důraz na systém, formalismus, pořádek, disciplínu a dril. Úspěch se měří jako dovednost osvojit si znalosti a také jako schopnost projít systémem tím nejefektivnějším způsobem. Na druhé straně chce vzdělávací systém zvýšit originalitu, kreativitu, flexibilitu, přijímá nové koncepce a inovace. Tím se předpokládá, že absolventi vysokých škol budou moci být všestranně úspěšní v měnících se podmínkách globalizovaného světa. Je možné najít styčné body dvou paralelních koncepcí nebo jsou celkově odlišné? Úvahy o perspektivách pedagogického myšlení a budoucí škole předpokládají porozumění vývojovým tendencím ve společnosti, politice, ekonomice a kultuře.",
 address="SvF STU Bratislava",
 booktitle="Človek a jeho spoločnosť pod tlakom globalizácie",
 chapter="112796",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="SvF STU Bratislava",
 year="2013",
 month="october",
 pages="59--68",
 publisher="SvF STU Bratislava",
 type="conference paper"
}