Detail publikace

K výuce společenskovědních předmětů na technické univerzitě

LINDR, J.

Originální název

K výuce společenskovědních předmětů na technické univerzitě

Český název

K výuce společenskovědních předmětů na technické univerzitě

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Všestranný rozvoj absolventa školy patří mezi velmi diskutované pojmy současné školní pedagogiky. Nalézt optimální rovnováhu mezi všeobecným a odborným vzděláním ve vazbě na rozvoj všech klíčových kompetencí není úkolem jednoduchým, obzvláště na půdě odborných škol. Příspěvek hodnotí koncepci zastoupení společenskovědních předmětů jako nástroje všeobecného rozvoje na technické univerzitě. Vychází z teoretické koncepce cílů a obsahové náplně předmětů, ze zkušeností s výukou a z hodnocení kvality výuky pohledem studentů. Zamýšlí se nad inovacemi předmětů tak, aby se úspěšně začlenily do celkové oborové koncepce a přitom důsledně plnily to, co se od nich očekává.

Český abstrakt

Všestranný rozvoj absolventa školy patří mezi velmi diskutované pojmy současné školní pedagogiky. Nalézt optimální rovnováhu mezi všeobecným a odborným vzděláním ve vazbě na rozvoj všech klíčových kompetencí není úkolem jednoduchým, obzvláště na půdě odborných škol. Příspěvek hodnotí koncepci zastoupení společenskovědních předmětů jako nástroje všeobecného rozvoje na technické univerzitě. Vychází z teoretické koncepce cílů a obsahové náplně předmětů, ze zkušeností s výukou a z hodnocení kvality výuky pohledem studentů. Zamýšlí se nad inovacemi předmětů tak, aby se úspěšně začlenily do celkové oborové koncepce a přitom důsledně plnily to, co se od nich očekává.

Klíčová slova

Kurikulum, klíčové kompetence, všestranný rozvoj absolventa, studijní plán, společenskovědní předměty, hodnocení kvality výuky.

Vydáno

13.06.2014

Nakladatel

Pf OU Ostrava

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-7464-540-2

Kniha

Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX.

Číslo vydání

1

Strany od

187

Strany do

194

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT112791,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="K výuce společenskovědních předmětů na technické univerzitě",
 annote="Všestranný rozvoj absolventa školy patří mezi velmi diskutované pojmy současné školní pedagogiky. Nalézt optimální rovnováhu mezi všeobecným a odborným vzděláním ve vazbě na rozvoj všech klíčových kompetencí není úkolem jednoduchým, obzvláště na půdě odborných škol. Příspěvek hodnotí koncepci zastoupení společenskovědních předmětů jako nástroje všeobecného rozvoje na technické univerzitě. Vychází z teoretické koncepce cílů a obsahové náplně předmětů, ze zkušeností s výukou a z hodnocení kvality výuky pohledem studentů. Zamýšlí se nad inovacemi předmětů tak, aby se úspěšně začlenily do celkové oborové koncepce a přitom důsledně plnily to, co se od nich očekává.",
 address="Pf OU Ostrava",
 booktitle="Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX.",
 chapter="112791",
 howpublished="print",
 institution="Pf OU Ostrava",
 year="2014",
 month="june",
 pages="187--194",
 publisher="Pf OU Ostrava",
 type="conference paper"
}