Detail publikace

Všeobecné vzdělávání jako klíčová kompetence odborného studia?

LINDR, J.

Originální název

Všeobecné vzdělávání jako klíčová kompetence odborného studia?

Český název

Všeobecné vzdělávání jako klíčová kompetence odborného studia?

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Moderní doba klade vysoké nároky. U absolventů je vyžadována plná odborná a všestranná připravenost a schopnost osvojit si všechny klíčové kompetence nezbytné pro úspěšné začlenění do pracovního a osobního života. V praxi se jedná pro školy jedná o obtížný úkol vybavit své absolventy všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi. Propojení všeobecných kompetencí s odbornými vytváří dichotomii mezi všeobecností a odborností. Řešení tohoto vnitřního rouzporu vyžaduje nalezení křehké rovnováhy mezi všeobecným a odborným vzděláním v kurikulu vysokých škol, a to zejména technických. Integrace společenskovědních předmětů do učebních osnov fakulty je cesta, jak toho dosáhnout. Tento směr sice vede k úspěchu, ale taktéž s sebou přináší problémy, vize, výzvy a nové myšlenky, jakým způsobem se vydat na cestě k humanizaci, modernizaci a vyšší efektivnosti vzdělávání.

Český abstrakt

Moderní doba klade vysoké nároky. U absolventů je vyžadována plná odborná a všestranná připravenost a schopnost osvojit si všechny klíčové kompetence nezbytné pro úspěšné začlenění do pracovního a osobního života. V praxi se jedná pro školy jedná o obtížný úkol vybavit své absolventy všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi. Propojení všeobecných kompetencí s odbornými vytváří dichotomii mezi všeobecností a odborností. Řešení tohoto vnitřního rouzporu vyžaduje nalezení křehké rovnováhy mezi všeobecným a odborným vzděláním v kurikulu vysokých škol, a to zejména technických. Integrace společenskovědních předmětů do učebních osnov fakulty je cesta, jak toho dosáhnout. Tento směr sice vede k úspěchu, ale taktéž s sebou přináší problémy, vize, výzvy a nové myšlenky, jakým způsobem se vydat na cestě k humanizaci, modernizaci a vyšší efektivnosti vzdělávání.

Klíčová slova

Kurikulum, kurikulární vize, společenskovědní předměty, vzdělávací koncepce, inovace, všeobecnost a odbornost, klíčové kompetence.

Vydáno

26.06.2014

Nakladatel

SvF STU Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4191-0

Kniha

Spoločensko-vedné aspekty znalostnej spoločnosti

Číslo vydání

1

Strany od

70

Strany do

76

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT112790,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Všeobecné vzdělávání jako klíčová kompetence odborného studia?",
 annote="Moderní doba klade vysoké nároky. U absolventů je vyžadována plná odborná a všestranná připravenost a schopnost osvojit si všechny klíčové kompetence nezbytné pro úspěšné začlenění do pracovního a osobního života. V praxi se jedná pro školy jedná o obtížný úkol vybavit své absolventy všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi. Propojení všeobecných kompetencí s odbornými vytváří dichotomii mezi všeobecností a odborností. Řešení tohoto vnitřního rouzporu vyžaduje nalezení křehké rovnováhy mezi všeobecným a odborným vzděláním v kurikulu vysokých škol, a to zejména technických. Integrace společenskovědních předmětů do učebních osnov fakulty je cesta, jak toho dosáhnout. Tento směr sice vede k úspěchu, ale taktéž s sebou přináší problémy, vize, výzvy a nové myšlenky, jakým způsobem se vydat na cestě k humanizaci, modernizaci a vyšší efektivnosti vzdělávání.",
 address="SvF STU Bratislava",
 booktitle="Spoločensko-vedné aspekty znalostnej spoločnosti",
 chapter="112790",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="SvF STU Bratislava",
 year="2014",
 month="june",
 pages="70--76",
 publisher="SvF STU Bratislava",
 type="conference paper"
}