Detail publikace

Význam společenskovědních předmětů v rozvoji profesního vzdělávání

LINDR, J.

Originální název

Význam společenskovědních předmětů v rozvoji profesního vzdělávání

Český název

Význam společenskovědních předmětů v rozvoji profesního vzdělávání

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Nalezení optimální podoby vzdělávání na školách a profesního vzdělávání pro odbornou praxi není jednoduché. Moderní doba klade rostoucí požadavky na odborné vzdělání a na osvojení všech klíčových kompetencí, které absolventům umožní se lépe začlenit do profesní praxe i zvládnout osobní život. Všestranný rozvoj zastupují na Stavební fakultě VUT v Brně společenskovědní předměty, které je možné nabídnout i v rámci celoživotního vzdělávání. Příspěvek se zamýšlí nad významem těchto předmětů pro profesní vzdělání. Analyzuje dosavadní zkušenosti s výukou pohledem studentů, kteří se v anonymním dotazníku vyjadřují k přínosu předmětů pro studium i osobní rozvoj. Údaje jsou cenným zjištěním i impulsem pro modernizaci a zkvalitnění výuky do budoucna.

Český abstrakt

Nalezení optimální podoby vzdělávání na školách a profesního vzdělávání pro odbornou praxi není jednoduché. Moderní doba klade rostoucí požadavky na odborné vzdělání a na osvojení všech klíčových kompetencí, které absolventům umožní se lépe začlenit do profesní praxe i zvládnout osobní život. Všestranný rozvoj zastupují na Stavební fakultě VUT v Brně společenskovědní předměty, které je možné nabídnout i v rámci celoživotního vzdělávání. Příspěvek se zamýšlí nad významem těchto předmětů pro profesní vzdělání. Analyzuje dosavadní zkušenosti s výukou pohledem studentů, kteří se v anonymním dotazníku vyjadřují k přínosu předmětů pro studium i osobní rozvoj. Údaje jsou cenným zjištěním i impulsem pro modernizaci a zkvalitnění výuky do budoucna.

Klíčová slova

profesní vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kurikulum, klíčové kompetence, všestranný rozvoj, společenskovědní předměty, hodnocení kvality výuky

Vydáno

18.09.2013

Nakladatel

ICV Mendelu Brno

Místo

Křtiny

ISBN

978-80-7375-825-7

Kniha

ICOLLE 2013

Číslo vydání

1

Strany od

285

Strany do

295

Strany počet

11

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT112788,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Význam společenskovědních předmětů v rozvoji profesního vzdělávání",
 annote="Nalezení optimální podoby vzdělávání na školách a profesního vzdělávání pro odbornou praxi není jednoduché. Moderní doba klade rostoucí požadavky na odborné vzdělání a na osvojení všech klíčových kompetencí, které absolventům umožní se lépe začlenit do profesní praxe i zvládnout osobní život. Všestranný rozvoj zastupují na Stavební fakultě VUT v Brně společenskovědní předměty, které je možné nabídnout i v rámci celoživotního vzdělávání. Příspěvek se zamýšlí nad významem těchto předmětů pro profesní vzdělání. Analyzuje dosavadní zkušenosti s výukou pohledem studentů, kteří se v anonymním dotazníku vyjadřují k přínosu předmětů pro studium i osobní rozvoj. Údaje jsou cenným zjištěním i impulsem pro modernizaci a zkvalitnění výuky do budoucna.",
 address="ICV Mendelu Brno",
 booktitle="ICOLLE 2013",
 chapter="112788",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ICV Mendelu Brno",
 year="2013",
 month="september",
 pages="285--295",
 publisher="ICV Mendelu Brno",
 type="conference paper"
}