Detail publikace

Skryté kurikulum ve vzdělávání jako možná cesta k pěstování hodnotového systému mládeže

LINDR, J.

Originální název

Skryté kurikulum ve vzdělávání jako možná cesta k pěstování hodnotového systému mládeže

Český název

Skryté kurikulum ve vzdělávání jako možná cesta k pěstování hodnotového systému mládeže

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vzdělávání má v moderní době velký význam. Potřeba drţet ve školách krok s moderní dobou vede k odbornosti a připravenosti pro profesní ţivot. Kurikulum a v něm zakotvená idea všeobecného rozvoje studenta předpokládá zastoupení všech klíčových kompetencí, které vybaví absolventy nejen potřebnými vědomostmi a dovednostmi, ale také hodnotami k tomu, aby zvládli tempo společensko-profesního ţivota po odborné i lidské stránce. Součástí vzdělávání ve školách je téţ pěstování hodnotového systému studentů prostřednictvím afektivních cílů výuky a skrytého kurikula. Motivace, vnitřní seberealizace a touha po poznání společně s pěstováním citlivosti k získaným vědomostem, reagováním na ně a oceňováním jejich hodnoty ukazuje cestu, jak dosáhnout internalizace hodnot v charakteru studenta. Tento přístup je moţné aplikovat i v odborných předmětech zejména skrze budování vztahu studentů k předmětu.

Český abstrakt

Vzdělávání má v moderní době velký význam. Potřeba drţet ve školách krok s moderní dobou vede k odbornosti a připravenosti pro profesní ţivot. Kurikulum a v něm zakotvená idea všeobecného rozvoje studenta předpokládá zastoupení všech klíčových kompetencí, které vybaví absolventy nejen potřebnými vědomostmi a dovednostmi, ale také hodnotami k tomu, aby zvládli tempo společensko-profesního ţivota po odborné i lidské stránce. Součástí vzdělávání ve školách je téţ pěstování hodnotového systému studentů prostřednictvím afektivních cílů výuky a skrytého kurikula. Motivace, vnitřní seberealizace a touha po poznání společně s pěstováním citlivosti k získaným vědomostem, reagováním na ně a oceňováním jejich hodnoty ukazuje cestu, jak dosáhnout internalizace hodnot v charakteru studenta. Tento přístup je moţné aplikovat i v odborných předmětech zejména skrze budování vztahu studentů k předmětu.

Klíčová slova

Vzdělávání, kurikulum, moderní vyučování, hodnotový systém, skryté kurikulum, afektivní cíle výuky, všestranný rozvoj studenta, klíčové kompetence.

Vydáno

11.09.2013

Nakladatel

FVT TU Košice

Místo

Prešov

ISBN

978-80-553-1469-3

Kniha

K otázke hodnotového rozmeru technologického vzdelávania

Číslo vydání

1

Strany od

114

Strany do

118

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT112787,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Skryté kurikulum ve vzdělávání jako možná cesta k pěstování hodnotového systému mládeže",
 annote="Vzdělávání má v moderní době velký význam. Potřeba drţet ve školách krok s moderní dobou vede k odbornosti a připravenosti pro profesní ţivot. Kurikulum a v něm zakotvená idea všeobecného rozvoje studenta předpokládá zastoupení všech klíčových kompetencí, které vybaví absolventy nejen potřebnými vědomostmi a dovednostmi, ale také hodnotami k tomu, aby zvládli tempo společensko-profesního ţivota po odborné i lidské stránce. Součástí vzdělávání ve školách je téţ pěstování hodnotového systému studentů prostřednictvím afektivních cílů výuky a skrytého kurikula. Motivace, vnitřní seberealizace a touha po poznání společně s pěstováním citlivosti k získaným vědomostem, reagováním na ně a oceňováním jejich hodnoty ukazuje cestu, jak dosáhnout internalizace hodnot v charakteru studenta. Tento přístup je moţné aplikovat i v odborných předmětech zejména skrze budování vztahu studentů k předmětu.",
 address="FVT TU Košice",
 booktitle="K otázke hodnotového rozmeru technologického vzdelávania",
 chapter="112787",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="FVT TU Košice",
 year="2013",
 month="september",
 pages="114--118",
 publisher="FVT TU Košice",
 type="conference paper"
}