Detail publikace

Radosti i strasti realizace kurikula na cestě k modernizaci vzdělávání

LINDR, J.

Originální název

Radosti i strasti realizace kurikula na cestě k modernizaci vzdělávání

Český název

Radosti i strasti realizace kurikula na cestě k modernizaci vzdělávání

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Kurikulum představuje moderní teorii vzdělávání. Jeho zavedení do školní edukace s sebou nese četné úspěchy i problémy. Integrace obecných idejí všestranného rozvoje vzdělávání s akcentem na celkový vzdělanostní přehled studentů je obtížná. Pomocí praktického příkladu implementace kurikula do konkrétního studijního programu technické univerzity lze ukázat, v čem spočívá největší přínos zavedení kurikula, a v čem naopak jsou úskalí v jeho realizaci. Úspěšnost realizace kurikula je ukázána na kvalitativní analýze zhodnocení přínosu společenskovědních předmětů ve studijním programu technické univerzity. O tom, jak se daří ideál všeobecné vzdělanosti naplňovat a jak vidí tuto snahu sami studenti, vypovídá hodnocení kvality výuky. Rozbor výsledků hodnocení ukazuje kromě konkrétních údajů tak cestu do budoucna a náměty, jak dosáhnout zvýšení kvality, efektivity a modernizace výuky.

Český abstrakt

Kurikulum představuje moderní teorii vzdělávání. Jeho zavedení do školní edukace s sebou nese četné úspěchy i problémy. Integrace obecných idejí všestranného rozvoje vzdělávání s akcentem na celkový vzdělanostní přehled studentů je obtížná. Pomocí praktického příkladu implementace kurikula do konkrétního studijního programu technické univerzity lze ukázat, v čem spočívá největší přínos zavedení kurikula, a v čem naopak jsou úskalí v jeho realizaci. Úspěšnost realizace kurikula je ukázána na kvalitativní analýze zhodnocení přínosu společenskovědních předmětů ve studijním programu technické univerzity. O tom, jak se daří ideál všeobecné vzdělanosti naplňovat a jak vidí tuto snahu sami studenti, vypovídá hodnocení kvality výuky. Rozbor výsledků hodnocení ukazuje kromě konkrétních údajů tak cestu do budoucna a náměty, jak dosáhnout zvýšení kvality, efektivity a modernizace výuky.

Klíčová slova

kurikulum, implementace kurikula, vědomosti, společenskovědní předměty, všestranný rozvoj, osobnost učitele, zpětnovazební reflexe, modernizace a efektivita výuky.

Vydáno

24.05.2013

Nakladatel

Magnanimitas

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-905243-7-8

Kniha

Quaere 2013

Číslo vydání

1

Strany od

1650

Strany do

1657

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT112775,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Radosti i strasti realizace kurikula na cestě k modernizaci vzdělávání",
 annote="Kurikulum představuje moderní teorii vzdělávání. Jeho zavedení do školní edukace s sebou nese četné úspěchy i problémy. Integrace obecných idejí všestranného rozvoje vzdělávání s akcentem na celkový vzdělanostní přehled studentů je obtížná. Pomocí praktického příkladu implementace kurikula do konkrétního studijního programu technické univerzity lze ukázat, v čem spočívá největší přínos zavedení kurikula, a v čem naopak jsou úskalí v jeho realizaci. Úspěšnost realizace kurikula je ukázána na kvalitativní analýze zhodnocení přínosu společenskovědních předmětů ve studijním programu technické univerzity. O tom, jak se daří ideál všeobecné vzdělanosti naplňovat a jak vidí tuto snahu sami studenti, vypovídá hodnocení kvality výuky. Rozbor výsledků hodnocení ukazuje kromě konkrétních údajů tak cestu do budoucna a náměty, jak dosáhnout zvýšení kvality, efektivity a modernizace výuky.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="Quaere 2013",
 chapter="112775",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Magnanimitas",
 year="2013",
 month="may",
 pages="1650--1657",
 publisher="Magnanimitas",
 type="conference paper"
}