Detail publikace

Odstraňování amoniaku filtračními systémy

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. MENŠÍK, P. NĚMCOVÁ, M. HRADILOVÁ, I.

Originální název

Odstraňování amoniaku filtračními systémy

Český název

Odstraňování amoniaku filtračními systémy

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Technologie filtračních systémů pro účely čištění odpadních vod je jedním z nejstarších popsaných přístupů. Filtrační systémy, jak je známe dnes, lze rozdělit na umělé nebo přírodní, jejímž principem je využití co možná nejvíce přirozených pochodů v přírodě probíhajících, co nejméně vložené elektřiny a složitějších technologických zařízení. Referát se soustředí na zkušenosti z testování několika filtračních kolon, popisuje simulování filtračních procesů v prostředí matematického předpovědního modelu, v poslední části je představen vyvinutý software, sloužící projektantům a provozovatelům filtračních systémů pro náhled do vnitřního prostoru filtračního prostředí. Jako velice podstatné pro výsledné odtokové parametry se ukazuje uspořádání filtrů, kdy je potřeba citlivě volit vodou nasycené filtrační prostředí nebo vlhký (nenasycený) skrápěný filtr. Výsledky už jen na základě změny typu prostředí jsou diametrálně odlišné.

Český abstrakt

Technologie filtračních systémů pro účely čištění odpadních vod je jedním z nejstarších popsaných přístupů. Filtrační systémy, jak je známe dnes, lze rozdělit na umělé nebo přírodní, jejímž principem je využití co možná nejvíce přirozených pochodů v přírodě probíhajících, co nejméně vložené elektřiny a složitějších technologických zařízení. Referát se soustředí na zkušenosti z testování několika filtračních kolon, popisuje simulování filtračních procesů v prostředí matematického předpovědního modelu, v poslední části je představen vyvinutý software, sloužící projektantům a provozovatelům filtračních systémů pro náhled do vnitřního prostoru filtračního prostředí. Jako velice podstatné pro výsledné odtokové parametry se ukazuje uspořádání filtrů, kdy je potřeba citlivě volit vodou nasycené filtrační prostředí nebo vlhký (nenasycený) skrápěný filtr. Výsledky už jen na základě změny typu prostředí jsou diametrálně odlišné.

Klíčová slova

Kořenová čistírna, zemní filtr, odpadní voda, amoniak, nitrifikace

Rok RIV

2014

Vydáno

29.05.2014

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4993-0

Kniha

Čištění odpadních vod v horských oblastech 2014

Edice

1

Číslo vydání

1

Strany od

25

Strany do

32

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT112638,
 author="Michal {Kriška-Dunajský} and Pavel {Menšík} and Miroslava {Pumprlová Němcová} and Iva {Hradilová}",
 title="Odstraňování amoniaku filtračními systémy",
 annote="Technologie filtračních systémů pro účely čištění odpadních vod je jedním z nejstarších popsaných přístupů. Filtrační systémy, jak je známe dnes, lze rozdělit na umělé nebo přírodní, jejímž principem je využití co možná nejvíce přirozených pochodů v přírodě probíhajících, co nejméně vložené elektřiny a složitějších technologických zařízení. Referát se soustředí na zkušenosti z testování několika filtračních kolon, popisuje simulování filtračních procesů v prostředí matematického předpovědního modelu, v poslední části je představen vyvinutý software, sloužící projektantům a provozovatelům filtračních systémů pro náhled do vnitřního prostoru filtračního prostředí. Jako velice podstatné pro výsledné odtokové parametry se ukazuje uspořádání filtrů, kdy je potřeba citlivě volit vodou nasycené filtrační prostředí nebo vlhký (nenasycený) skrápěný filtr. Výsledky už jen na základě změny typu prostředí jsou diametrálně odlišné.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Čištění odpadních vod v horských oblastech 2014",
 chapter="112638",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2014",
 month="may",
 pages="25--32",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}