Detail publikace

Hydrotechnická laboratoř ve Vysokém Mýtě je dílem odborníků z VUT v Brně

ŽOUŽELA, M. HAMOUZ, V. VACEK, P. KŘÍŽ, L.

Originální název

Hydrotechnická laboratoř ve Vysokém Mýtě je dílem odborníků z VUT v Brně

Český název

Hydrotechnická laboratoř ve Vysokém Mýtě je dílem odborníků z VUT v Brně

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V rámci dlouhodobé pedagogické a vědecké spolupráce mezi Vyšší odbornou školou ve Vysokém Mýtě a Ústavem vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně byla za finanční podpory Pardubického kraje postavena vodohospodářská laboratoř. Laboratoř umožňuje simulaci proudění vody v profilech s volnou hladinou či systémech tlakových. Laboratoř je umístěna v půdorysně obdélníkové místnosti a je tvořena třemi základními prvky – zásobní jímkou vody s čerpací stanicí, rozvodnými nerezovými potrubími a na ně navazujícími třemi měrnými tratěmi, do kterých je možné instalovat zmíněné zmenšené modely. Nejvýznamnější měrnou tratí je hydraulický prosklený žlab. Laboratoř je moderně řízena a ovládána pomocí dotykového displeje umístěného na skříňovém elektrorozvaděči, který je propojen jak se všemi elektrotechnologickými prvky rozvodných potrubí, tak s informačními panely znázorňujícími studentům hodnoty jimi měřených veličin.

Český abstrakt

V rámci dlouhodobé pedagogické a vědecké spolupráce mezi Vyšší odbornou školou ve Vysokém Mýtě a Ústavem vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně byla za finanční podpory Pardubického kraje postavena vodohospodářská laboratoř. Laboratoř umožňuje simulaci proudění vody v profilech s volnou hladinou či systémech tlakových. Laboratoř je umístěna v půdorysně obdélníkové místnosti a je tvořena třemi základními prvky – zásobní jímkou vody s čerpací stanicí, rozvodnými nerezovými potrubími a na ně navazujícími třemi měrnými tratěmi, do kterých je možné instalovat zmíněné zmenšené modely. Nejvýznamnější měrnou tratí je hydraulický prosklený žlab. Laboratoř je moderně řízena a ovládána pomocí dotykového displeje umístěného na skříňovém elektrorozvaděči, který je propojen jak se všemi elektrotechnologickými prvky rozvodných potrubí, tak s informačními panely znázorňujícími studentům hodnoty jimi měřených veličin.

Klíčová slova

Čerpadlo, hydraulický okruh, hydraulický měrný žlab, čerpací stanice, laboratoř, měrné zařízení, řídicí systém, vizualizace.

Rok RIV

2014

Vydáno

15.10.2014

Nakladatel

VUTIUM

Místo

Brno

ISSN

1211-4421

Periodikum

Události na VUT v Brně

Ročník

2014

Číslo

10

Stát

CZ

Strany od

22

Strany do

23

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@article{BUT109815,
 author="Michal {Žoužela} and Vladimír {Hamouz} and Pavel {Vacek} and Lubomír {Kříž}",
 title="Hydrotechnická laboratoř ve Vysokém Mýtě je dílem odborníků z VUT v Brně",
 annote="V rámci dlouhodobé pedagogické a vědecké spolupráce mezi Vyšší odbornou školou ve Vysokém Mýtě a Ústavem vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně byla za finanční podpory Pardubického kraje postavena vodohospodářská laboratoř.
Laboratoř umožňuje simulaci proudění vody v profilech s volnou hladinou či systémech tlakových. Laboratoř je umístěna v půdorysně obdélníkové místnosti a je tvořena třemi základními prvky – zásobní jímkou vody s čerpací stanicí, rozvodnými nerezovými potrubími a na ně navazujícími třemi měrnými tratěmi, do kterých je možné instalovat zmíněné zmenšené modely. Nejvýznamnější měrnou tratí je hydraulický prosklený žlab. Laboratoř je moderně řízena a ovládána pomocí dotykového displeje umístěného na skříňovém elektrorozvaděči, který je propojen jak se všemi elektrotechnologickými prvky rozvodných potrubí, tak s informačními panely znázorňujícími studentům hodnoty jimi měřených veličin.",
 address="VUTIUM",
 chapter="109815",
 institution="VUTIUM",
 number="10",
 volume="2014",
 year="2014",
 month="october",
 pages="22--23",
 publisher="VUTIUM",
 type="journal article - other"
}