Detail produktu

Mechanická protéza horní končetiny

PALOUŠEK, D. KOUKAL, O.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Protéza je ovládána zdravou rukou pacienta a umožňuje uchopování předmětů válcovým a háčkovým úchopem. Prsty jsou poháněny tažnými pružinami. V extenzi jsou prsty samostatně aretovány, po stisku tlačítka dojde k sevření všech prstů kromě palce a úchopu předmětu. Palec je ovládaný zvlášť.

Klíčová slova

Amputace, protéza ruky, kosmetická protéza, pasivní úchop, rapid prototyping

Datum vzniku

22.05.2014

Umístění

laboratoř č. A4/516 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty