Detail publikace

Některé aspekty závislosti životnosti, spolehlivosti a ceny betonové konstrukce: příklad degradace působením chloridů

TEPLÝ, B. ROVNANÍKOVÁ, M.

Originální název

Některé aspekty závislosti životnosti, spolehlivosti a ceny betonové konstrukce: příklad degradace působením chloridů

Český název

Některé aspekty závislosti životnosti, spolehlivosti a ceny betonové konstrukce: příklad degradace působením chloridů

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku je připomenuta závislost ceny betonové konstrukce na její životnosti a úrovni spolehlivosti. Je uvedena metodika a nástroje umožňující studovat tyto souvislosti, které mohou mít nejenom ekonomické, ale též environmentální dopady (spotřeba a druh materiálů či technologií), což je základem pro pokročilé navrhování konstrukcí s hodnocením či výběrem optimální varianty. Je to ukázáno na příkladech betonových konstrukcí vystavených působení posypových solí obsahujících chloridové ionty, a tím vyvolané degradaci betonu.

Český abstrakt

V příspěvku je připomenuta závislost ceny betonové konstrukce na její životnosti a úrovni spolehlivosti. Je uvedena metodika a nástroje umožňující studovat tyto souvislosti, které mohou mít nejenom ekonomické, ale též environmentální dopady (spotřeba a druh materiálů či technologií), což je základem pro pokročilé navrhování konstrukcí s hodnocením či výběrem optimální varianty. Je to ukázáno na příkladech betonových konstrukcí vystavených působení posypových solí obsahujících chloridové ionty, a tím vyvolané degradaci betonu.

Klíčová slova

Životnost, spolehlivost, betonová konstrukce, degradace, působení chloridů

Rok RIV

2013

Vydáno

15.04.2013

Místo

Praha, Česká republika

ISSN

1213-3116

Periodikum

Beton TKS

Ročník

13

Číslo

2

Stát

CZ

Strany od

63

Strany do

65

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@article{BUT105879,
 author="Břetislav {Teplý} and Markéta {Rovnaníková}",
 title="Některé aspekty závislosti životnosti, spolehlivosti a ceny betonové konstrukce: příklad degradace působením chloridů",
 annote="V příspěvku je připomenuta závislost ceny betonové konstrukce na její životnosti a úrovni spolehlivosti. Je uvedena metodika a nástroje umožňující studovat tyto souvislosti, které mohou mít nejenom ekonomické, ale též environmentální dopady (spotřeba a druh materiálů či technologií), což je základem pro pokročilé navrhování konstrukcí s hodnocením či výběrem optimální varianty. Je to ukázáno na příkladech betonových konstrukcí vystavených působení posypových solí obsahujících chloridové ionty, a tím vyvolané degradaci betonu.",
 chapter="105879",
 howpublished="print",
 number="2",
 volume="13",
 year="2013",
 month="april",
 pages="63--65",
 type="journal article - other"
}