Detail publikace

VLIV ZÁKLADNÍ STRUKTURY MODELU VYCHÁZEJÍCÍHO Z TEORIE MOŽNOSTI PRO URČENÍ ODTOKOVÉ REAKCE POVODÍ PO DOPADU PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY

JEŽÍK, P.

Originální název

VLIV ZÁKLADNÍ STRUKTURY MODELU VYCHÁZEJÍCÍHO Z TEORIE MOŽNOSTI PRO URČENÍ ODTOKOVÉ REAKCE POVODÍ PO DOPADU PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY

Český název

VLIV ZÁKLADNÍ STRUKTURY MODELU VYCHÁZEJÍCÍHO Z TEORIE MOŽNOSTI PRO URČENÍ ODTOKOVÉ REAKCE POVODÍ PO DOPADU PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek přináší diskuzi nad otázkou základní struktury modelu. Jedná se o model vycházející z teorie možnosti, jehož použití se předpokládá v oblasti preventivní ochrany před povodněmi z přívalových srážek. Model ze vstupních veličin charakterizujících postižené povodí a příčinnou přívalovou srážku určuje hodnotu kulminačního průtoku vyvolaného danou srážkou. Obsahem článku je pak převážně diskuze nad výhodami a nevýhodami užití první či druhé varianty základní struktury modelu. Je zde popsán vliv na časovou náročnost a kvalitu kalibrace modelu a také dosažené výsledky. Dále je v článku rozebrán vliv pořadí jednotlivých vstupních veličin při užití druhé varianty struktury modelu, kdy jsou vstupy do modelu přidávány postupně za pomoci dílčích výstupních veličin.

Český abstrakt

Příspěvek přináší diskuzi nad otázkou základní struktury modelu. Jedná se o model vycházející z teorie možnosti, jehož použití se předpokládá v oblasti preventivní ochrany před povodněmi z přívalových srážek. Model ze vstupních veličin charakterizujících postižené povodí a příčinnou přívalovou srážku určuje hodnotu kulminačního průtoku vyvolaného danou srážkou. Obsahem článku je pak převážně diskuze nad výhodami a nevýhodami užití první či druhé varianty základní struktury modelu. Je zde popsán vliv na časovou náročnost a kvalitu kalibrace modelu a také dosažené výsledky. Dále je v článku rozebrán vliv pořadí jednotlivých vstupních veličin při užití druhé varianty struktury modelu, kdy jsou vstupy do modelu přidávány postupně za pomoci dílčích výstupních veličin.

Klíčová slova

Model, struktura, teorie možnosti, povrchový odtok, přívalová srážka

Rok RIV

2013

Vydáno

07.02.2013

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4669-4

Kniha

Sborník anotací konference Juniorstav 2013

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT103813,
  author="Pavel {Ježík}",
  title="VLIV ZÁKLADNÍ STRUKTURY MODELU VYCHÁZEJÍCÍHO Z TEORIE MOŽNOSTI PRO URČENÍ ODTOKOVÉ REAKCE POVODÍ PO DOPADU PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY",
  annote="Příspěvek přináší diskuzi nad otázkou základní struktury modelu. Jedná se o model vycházející z teorie možnosti, jehož použití se předpokládá v oblasti preventivní ochrany před povodněmi z přívalových srážek. Model ze vstupních veličin charakterizujících postižené povodí a příčinnou přívalovou srážku určuje hodnotu kulminačního průtoku vyvolaného danou srážkou. Obsahem článku je pak převážně diskuze nad výhodami a nevýhodami užití první či druhé varianty základní struktury modelu. Je zde popsán vliv na časovou náročnost a kvalitu kalibrace modelu a také dosažené výsledky. Dále je v článku rozebrán vliv pořadí jednotlivých vstupních veličin při užití druhé varianty struktury modelu, kdy jsou vstupy do modelu přidávány postupně za pomoci dílčích výstupních veličin.",
  booktitle="Sborník anotací konference Juniorstav 2013",
  chapter="103813",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2013",
  month="february",
  pages="1--7",
  type="conference paper"
}