Detail publikace

Modelování rychlosti biogenní síranové koroze betonu v kanalizačním potrubí

ROVNANÍKOVÁ, M. ROVNANÍKOVÁ, P. TEPLÝ, B.

Originální název

Modelování rychlosti biogenní síranové koroze betonu v kanalizačním potrubí

Český název

Modelování rychlosti biogenní síranové koroze betonu v kanalizačním potrubí

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vlivem vnější síranové koroze betonu, kdy síranové ionty pronikají do betonu z okolního prostředí, dochází často k rozsáhlé degradaci betonového a železobetonového kanalizačního potrubí, což přináší významné ekonomické důsledky. V minulých letech bylo vyvinuto velké množství deterministických modelů, které tento jev popisují. Tento příspěvek je zaměřen na stručnou charakteristiku modelů, kde je výstupní veličinou rychlost síranové koroze betonu.

Český abstrakt

Vlivem vnější síranové koroze betonu, kdy síranové ionty pronikají do betonu z okolního prostředí, dochází často k rozsáhlé degradaci betonového a železobetonového kanalizačního potrubí, což přináší významné ekonomické důsledky. V minulých letech bylo vyvinuto velké množství deterministických modelů, které tento jev popisují. Tento příspěvek je zaměřen na stručnou charakteristiku modelů, kde je výstupní veličinou rychlost síranové koroze betonu.

Klíčová slova

Modelování, betonové a železobetonové kanalizační potrubí, síranová koroze, rychlost síranové koroze.

Rok RIV

2013

Vydáno

30.05.2013

Nakladatel

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Místo

Nitra

ISBN

978-80-552-1031-5

Kniha

Construction materials

Strany od

78

Strany do

82

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT100046,
 author="Markéta {Rovnaníková} and Pavla {Rovnaníková} and Břetislav {Teplý}",
 title="Modelování rychlosti biogenní síranové koroze betonu v kanalizačním potrubí",
 annote="Vlivem vnější síranové koroze betonu, kdy síranové ionty pronikají do betonu z okolního prostředí, dochází často k rozsáhlé degradaci betonového a železobetonového kanalizačního potrubí, což přináší významné ekonomické důsledky. V minulých letech bylo vyvinuto velké množství deterministických modelů, které tento jev popisují. Tento příspěvek je zaměřen na stručnou charakteristiku modelů, kde je výstupní veličinou rychlost síranové koroze betonu.",
 address="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 booktitle="Construction materials",
 chapter="100046",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 year="2013",
 month="may",
 pages="78--82",
 publisher="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 type="conference paper"
}