Detail projektu

Dopracování a vydání knihy v angličtině - Tvorba rurální krajiny a její nástroje

Období řešení: 01.01.2022 — 31.12.2022

O projektu

Cílem projektu je vytvoření a vydání odborné, elektronické knihy s názvem Tvorba rurální krajiny a její nástroje v angličtině. Autory knihy budou učitelé působící na FA VUT - doc. Ing.arch. Jiří Löw, doc. Ing.arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D a Mgr. Tomáš Dohnal, DiS (zároveň student DSP). Odborná kniha (výsledek RIV - B) může plnit funkci významného informačního zdroje v předmětech krajinně-ekologického zaměření vyučovaných v angličtině na FA VUT. Problematika rurální krajiny je v odborné literatuře řešena často z jediného, specifického odborného pohledu, ať už se jedná o pohled ekologický, environmentální, hospodářský nebo historicko-vývojový.

Klíčová slova
odborná kniha, ruální krajina, krajinně ekologické předměty

Označení

FRP_2022_PPČ5_3

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav urbanismu
- příjemce (12.06.2022 - nezadáno)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace

- plně financující

Výsledky

LÖW, J.; WITTMANN, M.; DOHNAL, T. Rural Landscaping and its Tools. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022. 348 p. ISBN: 978-80-7623-085-9.
Detail