Detail projektu

Využití virtuální reality v návrhovém procesu průmyslového designu.

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2023

O projektu

Předmětem zájmu navrhovaného projektu je výzkum procesu navrhování s využitím virtuální reality. Výzkum se bude zabývat návrhovým procesem od jeho počátečních fází, ve kterých je využito zejména 3D skicování, dále pak tvorba 3D modelu, vizualizace návrhu a následná prezentace. Projekt se bude rovněž zabývat zhodnocením pozitiv i negativ spojených s využitím virtuální reality.

Označení

FSI-S-20-6481

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Křenek Ladislav, doc. akad. soch., ArtD. - hlavní řešitel
Lupták Pavol, Ing. - spoluřešitel
Vávra Marek, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav konstruování
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

LUPTÁK, P. MEZ - Značka mnohých tvárí. SBB Zprávy ze světa designu. 2019/2020. Brno, Česká republika: SBB - Sdružení bienále Brno, 2020. s. 31-31. ISBN: ISBN 978-80-86830-35.
Detail