Detail projektu

Rozvojový potenciál středoevropských regionů Dolní Rakousko - Jihomoravský kraj

Období řešení: 01.02.2020 — 30.11.2020

O projektu

V rámci projektu AKTION budou na Fakultu architektury VUT v Brně pozváni lektoři z TU Wien, Fakultät für Architektur und Raumplanung. Budou presentovány 4 dvouhodinové přednášky tematicky zaměřené na: - Potenciál rozvoje metropolitních regionů střední Evropy CENTROPE - Regionální politika a spolupráci mezi městskými regiony v Rakousku - Prostorový rozvoj metropolitního regionu Vídeň v rámci regionů Dolního Rakouska - Prostorový rozvoj a plánování ve Vídni, strategie a projekty (např. Seestadt Aspern, Hauptbahnhof und Sonnwendviertel) Přednášky v průběhu letního semestru 2020 doplní cyklus lekcí předmětu „Soudobé teorie urbanismu“ v magisterském studiu. Přednášky budou uvedeny v čase dostupném pro celou akademickou obec FA VUT. Pro studenty a lektory z TU Wien bude připravena dvoudenní exkurze do Brna a do Zlína. První den exkurze bude věnován aktuálním problémům brněnského městského regionu (metropolitní oblasti), přednášce a semináři s odborníky na plánování města, návštěvě transformujícího se areálu BVV a návštěvě vily Tugendthat. Druhý den bude věnován návštěvě Zlína, města postaveného podle modernistických teorií urbanismu 20. století.

Popis česky
Im Rahmen des AKTION-Programms werden die Lektoren aus TU Wien, Fakultät für Architektur und Raumplanung an die Fakultät für Architektur der Technischen Universität Brno eingeladen. Für die Fakultät werden 4 Vorlesungen mit folgenden Schwerpunkten angeboten: - Entwicklungspotential der mitteleuropäischen Metropolregionen CENTROPE - Stadtregionspolitik und stadtregionale Kooperationen - Raumentwicklung der Metropolregion Wien in den Regionen Niederösterreichs - Stadtentwicklung und Stadtplanung in Wien, Strategien und Projekte (z.B. Seestadt Aspern, Hauptbahnhof und Sonnwendviertel) Vorlesungen im Sommersemester 2020 ergänzen den Unterrichtszyklus zum Thema „Aktuelle Theorien der Stadtplanung“ im Masterstudiengang. Die Vorträge werden rechtzeitig für die gesamte akademische Gemeinschaft von FA VUT präsentiert. Für die Studenten und Lektoren der TU Wien wird eine zweitägige Exkursion nach Brno und Zlín vorbereitet.

Klíčová slova
region; Dolní Rakousko; Brno; Zlín; prostorové plánování; rozvoj

Klíčová slova česky
Region; Niederösterreich; Brno; Zlín; Raumplannung; Entwicklung

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav urbanismu
- příjemce (01.02.2020 - 30.11.2020)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - AKTION Česká republika - Rakousko

- plně financující