Detail projektu

Stanovení závislosti spotřeby vody různých odběratelů na tlaku ve vodovodní síti

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

O projektu

Navrhovatel se v rámci disertační práce zabývá optimalizací tlakových poměrů ve vodovodních sítích. V rámci této optimalizace bude vytvořena optimalizační funkce a optimalizační modul pro optimalizaci tlakových poměrů v tlakových distribučních systémech. V rámci optimalizační funkce bude jeden člen vliv tlaku na spotřebu vody. Podstatou projektu je provedení měření závislosti spotřeby vody na tlaku ve vodovodní síti u různých typů odběratelů, matematický popis této závislosti a následná aplikace v rámci disertační práce.

Označení

FAST-J-16-3551

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

SUCHÁČEK, T. Analýza vybraných údajů z ročenky vodovodů a kanalizací za rok 2014. In JUNIORSTAV 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 187-191. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T. Risk analysis of the drinking water supply system of the small village. MM Science Journal, 2016, vol. 6, no. 1, p. 1497-1501. ISSN: 1805-0476.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Možnosti srovnání vodárenských systémů a provozovatelů. SOVAK, 2017, roč. 26, č. 2, s. 9-12. ISSN: 1210-3039.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. HYDRAULICKÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO OPTIMALIZACI TLAKOVÝCH POMĚRŮ VE VODÁRENSKÝCH SÍTÍCH. In JUNIORSTAV 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 188-194. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail