Detail projektu

Určení grupových rychlostí ultrazvukového signálu deterministickým šumem ve stavebnictví

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

O projektu

Testování deterministickým šumem je možné nahradit několik testovacích sestav jediným měřením. Získaný času průchodu ultrazvukové vlny se používá pro klasifikaci stavu cementových materiálů. Navíc je možné zjistit i Grupové rychlosti a z průběhu disperzní charakteristiky je možné usuzovat o velikosti nehomogenit v materiálu a především velikosti zrn. Tato informace by mohla výrazně zpřesnit, ve stavebnicí hojně používanou, Pulzní ultrazvukovou testovací metodu.

Označení

FAST-J-16-3034

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Carbol Ladislav, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Martinek Jan, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav fyziky
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

CARBOL, L.; MARTINEK, J.; KUSÁK, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy with MLS Perturbation Signal. In Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2016. p. 1-7. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
Detail