Detail projektu

Workshop doktorandů FA VUT v Brně 2015

Období řešení: 01.06.2015 — 31.12.2015

O projektu

Setkání studentů doktorského studia na FA VUT v Brně konané za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků. Studenti budou prezentovat dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na aktuálně zpracovávané téma. Každý ze studentů vytvoří současně grafický poster velikosti B1, který bude prezentovat téma dizertační práce na společné výstavě. Porota složená z interních i externích odborníků poskytne studentům okamžitou zpětnou vazbu a případně navrhne další směřování výzkumu. Akce navazuje na každoroční doktorské konference FA VUT v Brně ale směřuje spíše k vzájemné výměně zkušeností a poznatků napříč jednotlivými tématy disertčních prací.

Popis anglicky
The purpose of the doctoral workshop organized at the Faculty of Architecture at the Brno University of Technology in June 2015 is to create a new discussion platform for our PhD students. It is accompanied with peer-review process, poster exhibition and edition of the Conference Proceedings.

Klíčová slova
PhD, Workshop, architektura, urbanismus

Klíčová slova anglicky
PhD, Workshop, architecture, urban design

Označení

RP_VS/2015/4

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (01.06.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2015-06-01 - 2015-12-31)

Výsledky

BÍMOVÁ, M. Vývoj typologie bydlení: Sociální bydlení - formy komunitního bydení. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 16-19. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

PALACKÝ, J.; STŘÍTESKÝ, P. PhD Workshop studentů doktorského studia 2015. PhD Workshop 2015. Fakulta architektury VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-106. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení a bytové výstavby. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 40-43. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

PALACKÝ, J. Člověk a prostor ve středu zájmu. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 8-11. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

DOFKOVÁ, J. Českoslovenští architekti v SSSR. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. 2015. s. 28-31. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

FERENC, J. Proměna příměstkých venkovských sídel. In Sborník příspěvků PhD Worskhop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 32-35. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

DOBROVOLNÝ, P. Navrhování budov s ohledem na recyklaci. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 24-27. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

LIČKOVÁ, N. Hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných územích. In Sborník příspěvků PhD workshop 2015. 2015. s. 1-25. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

ŠŤASTA, J. Aspekty světla v sakrální architektuře. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 80-83. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

Toman, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách, definované na základě analýzy a pozorování čínských měst. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 84-87. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

FERENC, K. Analýza suburbanizace v kontextu příměstkých vesnic. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké účení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 36-39. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

PALACKÝ, J.; STŘÍTESKÝ, P.: PhD Workshop studentů doktorského studia 2015. galerie MINI, FA VUT v Brně (03.06.2015)
Detail