Detail projektu

FA a FaVU – místa, lidé, historie.

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Podstatou projektu je vytvoření publikace o Ústavu teorie na Fakultě architektury a Katedry teorií a dějin umění na Fakultě výtvarných umění. Obě fakulty mají společnou historii až do doby těsně porevoluční, kdy došlo k rozdělení tehdejší Katedry teorie a dějin umění na Fakultě architektury a vznikla samostatná Fakulta výtvarného umění. Publikace sleduje tuto historii a osoby, které byly a jsou součástí nyní samostatných fakult a ústavů.

Označení

FA/FAVU-S-15-2826

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ateliér grafického designu 2
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta výtvarných umění
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Katedra teorií a dějin umění
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav teorie architektury
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J.; ČERMÁKOVÁ, M. FA + FaVU, ústavy teorie. In FA + FAVU, ÚSTAVY TEORIE. Brno: Fakulta architektury a Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-160. ISBN: 978-80-214-5296-1.
Detail

SEDLÁK, J. Výuka dějin výtvarných umění na Vysokém učení technickém v Brně. In Teorie umění na Vysokém učení technickém v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 167-250. ISBN: 978-80-214-5296-1.
Detail