Detail projektu

Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2017

Označení

GA15-05237S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2015-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

PALACKÝ, J.; WITTMANN, M.; FRANTIŠÁK, L. Evaluation of Urban Open Spaces Sustainability. In Book of Proceedings AESOP Prague Annual Congress 2015 Definite Space – Fuzzy Responsibility. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. p. 701-715. ISBN: 978-80-01-05782-7.
Detail

WITTMANN, M. Different Quality of Life of the Local Residents in Different Urban Structures? Case Study in Brno, Czech Republic. Wien: TU Wien, Faculty of Architecture and Planning, Institute of Spatial Planning, 2020.
Detail

WITTMANN, M.; KUBÍNOVÁ, Š. Budoucnost panelových sídlišť. In PhD Workshop 2015. Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 48-51. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

WITTMANN, M. Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj. Urbanismus a územní rozvoj, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 23-25. ISSN: 1212-0855.
Detail

WITTMANN, M.; URBÁNEK, L.; KUBÍNOVÁ, Š.; KRIŠTOF, M. Volný prostor jakou součást města, vliv volného prostoru na udržitelný urbánní rozvoj. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, 2015.
Detail

WITTMANN, M. Vnitrobloky a jejich význam pro udržitelný urbánní rozvoj. Případové studie ve městě Brně. Hradec Králové: PRO GOČÁR z.s., konference Vnitrobloky, 2016.
Detail

WITTMANN, M.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. The influence of open space on the sustainable development of a residential area. Three time periods – three case studies in the City of Brno (Czech Republic). In Sustainable City 2016. WIT Transaction on Ecology and Environment, Volume 204. Southampton: Wit Press, 2016. p. 807-819. ISBN: 978-1-78466-103-8.
Detail

WITTMANN, M. Vnitrobloky a jejich význam pro udržitelný urbánní rozvoj. Případové studie ve městě Brně. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, č. 03, s. 55-67. ISSN: 1805-3246.
Detail

PALACKÝ, J. New York: Tvorba a rozvoj veřejného městského prostoru. Urbanismus a územní rozvoj, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 11-23. ISSN: 1212-0855.
Detail

PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Chytrý design v kontextu udržitelného rozvoje. Urbanismus a územní rozvoj, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 17-27. ISSN: 1212-0855.
Detail

PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Realizační principy, udržitelnost a společenský kontext. Urbanismus a územní rozvoj, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 22-29. ISSN: 1212-0855.
Detail

KILNAROVÁ, P. The Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria). Prague: 2017. p. 1 (1 s.).
Detail

WITTMANN, M. a kol. Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2017. 351 s. ISBN: 978-80-7204-955-4.
Detail

KILNAROVÁ, P.; WITTMANN, M. Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2017. p. 1-12. ISSN: 1755-1307.
Detail

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A.; PETROVÁ KAFKOVÁ, M.; KILNAROVÁ, P. Different Courtyards - Different Influence on the Quality of Life of the Local Residents? Analysis in the Post-Socialist City of Brno, Czech Republic. Journal of Urban and Regional Analysis (electronic), 2018, vol. X, no. 2, p. 177-198. ISSN: 2068-9969.
Detail

WITTMANN, M.; KUBÍNOVÁ, Š. Vliv volných prostorů na udržitelný rozvoj měst - teoretické souvislosti výzkumu, problematika panelových sídlišť. Životné prostredie, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 87-93. ISSN: 0044-4863.
Detail