Detail projektu

Pokročilá analýza signálů akustické emise vznikajících při vzniku trhlin při tvrdnutí alkalicky aktivované strusky

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Hlavním cílem navrhovaného projektu je řešení problematiky tvorby mikrotrhlin u alkalicky aktivovaného struskového pojiva. V rámci projektu bude studován vliv různých parametrů na sesychání pojiva a tvorbu trhlin. Ke studiu bude využito akustické emise ke sledování vzniku trhlin v průběhu tuhnutí, dále charakteristika struktury a rozložení trhlin metodou impact-echo a skenovací elektronovou mikroskopií. Získané výsledky pak budou sloužit jako podklady pro efektivnější navrhování nových kompozitních materiálů.

Označení

FAST-S-14-2383

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Topolář Libor, doc. Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel
Mikhailova Olesia, Ing. - spoluřešitel
Rovnaník Pavel, doc. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Rypák Peter, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav fyziky
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav chemie
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; ROVNANÍK, P. Non-Destructive Testing during the Hardening of Alkali-Activated Slag. In Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Applied Mechanics and Materials. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 329-332. ISBN: 978-3-03835-413-0. ISSN: 1660-9336.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P.; MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Advanced Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks during the Hardening of Alkali-activated Slag. In INTERNATIONAL CONFERENCE EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2014. 1. Česká republika: Výzkumný a zkušební ústav s.r.o., 2014. p. 159-162. ISBN: 978-80-261-0376-9.
Detail