Detail projektu

České architektonické myšlení mezi světovými válkami jako zdroj orientace pro dnešní situaci

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Máme-li snahu etablovat českou školu teorie a historie architektury jako suverénní, je úloha československé architektury 20. a 30. let 20. století zcela výjimečná. Dosáhla světové úrovně a zůstává poslední velkou etapou svobodného myšlení a tvorby následovanou pěti dekádami totalitních režimů. Je oprávněným základem a navíc i vhodnou kulturní a hospodářskou analogií pro studium dnešní situace, jejíž roztříštěnost je ze značné části dědictvím minulosti. Tím může přispět k aspiraci české architektury na místo mezi nejlepšími v oboru.

Označení

FA-J-13-2094

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav teorie architektury
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

OBRTLÍK, J. Česká sakrální architektura v období vzniku samostatného Československa. XVI. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně (sborník textů). Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury, 2012. s. 174-180. ISBN: 978-80-214-4463-8.
Detail

OBRTLÍK, J. Česká sakrální architektura okolo roku 1918. Architektonické listy FA STU Bratislava, 2012, roč. 17, č. 3, s. 84-87. ISSN: 1135-2679.
Detail

OBRTLÍK, J. Co je to architektura?. Brno: projekt 2+2 / festival Kontejnery, 2013.
Detail

OBRTLÍK, J. Postranní myšlenky funkcionalistické avantgardy. Brno, Fakulta architektury: SOFA-Studentská obec fakulty architektury, 2013.
Detail

OBRTLÍK, J. Emil Králík (1880-1946). Připomenutí významného díla. XVIII. VĚDECKÁ KONFERENCE DOKTORANDŮ SBORNÍK TEXTŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury, 2014. s. 133-137. ISBN: 978-80-214-4994-7.
Detail

OBRTLÍK, J. Pojem trvale udržitelného rozvoje v kontextu funkcionalistické teorie architektury. In Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století Konference Architektura v perspektivě 2013 Stavební fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 26. - 27. 9. 2013. Ostrava: Stavební fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 132-136. ISBN: 978-80-248-3148-0.
Detail

OBRTLÍK, J. Významné myšlenkové pozice a jejich zastánci v dějinách brněnské školy architektury. In TYPOLOGIE (N)OSTALGIE. -. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 101-108. ISBN: 978-80-7204-858-8.
Detail

OBRTLÍK, J. Architecture and Wine in Central Europe. Architektur und Wein in Mitteleuropa. In Architecture and Wine in Central Europe. Architektur und Wein in Mitteleuropa. (Ed. Dan Merta). Praha: Galerie Jaroslava Frágnera & Architectura, 2013. ISBN: 978-80-904484-8-3.
Detail

OBRTLÍK, J. Zpět ke skrytým pramenům. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů. Praha: Vydavatelství KABINET, 2014. s. 129-129. ISSN: 0862-7010.
Detail

OBRTLÍK, J. Ideje a ideologie československé architektonické avantgardy 20. let 20. století. In XVII. Vědecká konference doktorandů. Sborník textů. Brno: FA VUT, 2013. s. 149-153. ISBN: 978-80-214-4774-5.
Detail