Detail projektu

Výzkum a vývoj možností monitorování a ovlivňování pohybu vozidel na silnicích nižších tříd v ČR

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2014

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

V rámci projektu bude realizován výzkum, návrh, vývoj a pilotní ověření funkce integrovaného systému monitorování a regulace nákladní dopravy na silnicích nižších tříd. Systém umožní díky využití nástrojů a technologií dopravní telematiky komplexním způsobem implementovat navržené strategie správců komunikací na omezování pohybu nežádoucích vozidel po vybraných pozemních komunikacích či jejích částech a podpořit nutné enforcment procedůry vedoucí k naplnění cílů projektu.

Popis anglicky
During this project will be undertaken research, proposal, development and physical pilot operation testing of the integrated system for monitoring and management of heavy goods vehicles movement on lover class roads in the Czech Republic. The system is aiming on utilization of existing and new technologies and telecommunication tools, in order to optimise and enforce HGV movement on the roads. By this system create a effective toll for road authorities to deploy their no entry strategies.

Klíčová slova
Nežádoucí vozidla; telematické systémy; dohledové systémy; videodetekce; detekční technologie

Klíčová slova anglicky
Not allowed vehicles; telematics systems; surveillance system; video detection; detection technology

Označení

TA02030841

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav počítačové grafiky a multimédií
- příjemce (08.11.2011 - 31.12.2014)

Výsledky

KORČEK, P.; FÜLÖP, T.: TRASELO; Traffic sensor location. http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=297. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=297. (software)
Detail

BIA, T.; HONEC, P.; LONGIN, J.; MANDA, P.; PLEVA, M.; SLEJŠKA, L.; STÁREK, T.; STUDNIČNÝ, J.; VOLNÝ, M.; ZEMČÍK, P.: IDENTIFIKATOR; Funkční vzorek systému IDENTIFIKÁTOR. INTENS Corporation s.r.o.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/485/. (funkční vzorek)
Detail

KOPLÍK, K.; ZEMČÍK, P.: HmotSoft; Software pro klasifikaci hmotnosti vozidel. http://www.fit.vutbr.cz/~ikoplik/prods.php. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~ikoplik/prods.php. (software)
Detail

BIA, T.; ŘEHÁK, J.; KOPLÍK, K.; ZEMČÍK, P.: IDENT.PP.01; Poloprovozní ověření zpracování obrazových dat. CAMEA, spol. s r. o.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/382/. (poloprovoz)
Detail