Detail projektu

Střednědobé předpovědi průtoků povrchových toků

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

V návaznosti na na probíhající a předpokládané klimatické změny a jejich vliv na vydatnost vodních zdrojů roste v současné době potřeba zapojení progresivních metod řízení provozu zásobní funkce nádrže. Pro řízení provozu zásobní funkce nádrže je možné využít optimalizační metody, které však vyžadují odhad budoucích přítoků vody do nádrže. Projekt se zaměřuje na nalezení a zprogramování algoritmu předpovídajícího střednědobý průtok vody v měrném profilu na základě hledání podobného historického průběhu vstupních parametrů (tj. např. průtok, teplota).

Označení

FAST-J-10-42

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sázel Jiří, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Ježík Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

SÁZEL, J.; STARÝ, M.: SPP; SPP - Model sřednědobých předpovědí průtoků. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail