Detail projektu

Počítačové modelování vybraných technolog.operací a procesů na bázi mechaniky kontinua, využitím metody konečných prvků

Období řešení: 01.01.1994 — 31.12.1996

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující

Označení

GA101/94/1844

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.1994 - 31.12.1996)

Výsledky

PETRUŠKA, J. Simulation of forming by finite elements. In Simulation of forming by finite elements. Ostrava: Tanger Steel,s.r.o., 1994. p. 54 ( p.)
Detail

PETRUŠKA, J. Numerical simulation of rolling. In Metal 94. Ostrava: Tanger steel s.r.o., 1994. p. 151 ( p.)
Detail

PETRUŠKA, J., MACURA, P. Influence of pass shape on material formability. In Proceedings of Numerical methods in Continuum Mechanics 96. Stará Lesná: Univ. of Transport and Communications Žilina, 1996. p. 306 ( p.)ISBN: 80-7100-257-7.
Detail

SUCHÁNEK, M., VRBKA, J. Výpočtové modelování napjatosti a deformace lisovnice belt smíšené konstrukce. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 1994, roč. 1, č. 1, s. 27 ( s.)ISSN: 1210-2717.
Detail

VRBKA, J.; SUCHÁNEK, M. Optimization of a compound vessel supported by the wound ribbon cylinder. Trans. ASME, Journal of Pressure Vessel Technology, 1994, vol. 116, no. 4, p. 365-369. ISSN: 0094-9930.
Detail

SUCHÁNEK, M., VRBKA, J. An Optimal Strength Design of the Wound Pressure Vessel Considering the Nonhomogeneous Temperature Field. In An Optimal Strength Design of the Wound Pressure Vessel Cons. Praha: GAMM - Jahrestagung 1996, 1996. p. 178 ( p.)ISBN: 80-7100-25.
Detail

PETRUŠKA, J. Numerická simulace válcování za tepla pomocí MKP. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 1994, roč. 1, č. 2, s. 89 ( s.)ISSN: 1210-2717.
Detail

PETRUŠKA, J. Systém programů pro analýzu napětí osově symetrických lahví. 1994, roč. 44, č. 5-6, s. 71 ( s.)
Detail

FOREJT, M. Efektivní návrh složeného tvářecího nástroje použitím programu MKP PROKOP PC. Strojírenská výroba, 1994, roč. 42, č. 1-2, s. 17-22. ISSN: 0039-2456.
Detail

SUCHÁNEK, M., VRBKA, J. The Influence of the Nonhomogeneous Temperature Field on the Optimal Winding Prestress of the Compound Pressure Vessel. Trans. ASME, Journal of Pressure Vessel Technology, 1996, vol. 1996, no. Vol.118, p. 472 ( p.)ISSN: 0094-9930.
Detail

PETRUŠKA, J. Počítačová simulace válcování jako prostorová úloha. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 1994, roč. 1, č. 3, s. 155 ( s.)ISSN: 1210-2717.
Detail