Detail projektu

Inovace výuky modelování výrobních procesů

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2009

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2008-04-10 - 2009-12-31)

O projektu

Užití moderní softwarové podpory

Popis anglicky
Use of new software support

Klíčová slova
plánovací software

Klíčová slova anglicky
planning software

Označení

515/2009/F1/a

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hrazdil Václav, doc. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Čech Josef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hrabincová Dagmar, PhDr. Mgr. - spoluřešitel
Chadima Ludvík, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
- příjemce (10.04.2008 - nezadáno)