Detail projektu

Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města

Období řešení: 01.09.2004 — 31.12.2006

O projektu

Cílem projektu je vytvoření obecně použitelného návodu (metodiky) pro orgány místní samosprávy, která by vedla ke koordinovanému přístupu při tvorbě bytových koncepcí.

Popis anglicky
Purposes project by formed generic instruction (methodology) for authorities local autonomy, which would lead to concerted access at creation indoor conception.

Klíčová slova
bytová politika, středně velké město, malé město, urbánní prostředí, suburbanizace, místní samospráva

Klíčová slova anglicky
dwelling policy middle size town, small town, urban surrounding, suburbanization (urban sprawl), local goverment

Označení

WB-44-04

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc. - hlavní řešitel
Pokludová Petra, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (29.05.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo pro místní rozvoj - Výzkum pro potřeby regionů

- plně financující (2004-09-01 - 2006-12-31)

Výsledky

KOUTNÝ, J.; POKLUDOVÁ, P. Bydlení a rozvoj města. In Sborník příspěvků. 2005. s. 37-42. ISBN: 80-7194-777-6.
Detail

POKLUDOVÁ, P., KOUTNÝ, J.: Aktuální otázky rozvoje regionů. Špindlerův mlýn (28.06.2005)
Detail