Detail projektu

Srovnávací analýza veřejných systémů zásobování vodou a vodárenských společností

Období řešení: 01.03.2006 — 28.02.2009

O projektu

Cílem projektu je vytvoření souboru výkonnostních ukazatelů pro analýzu, posouzení, ohodnocení a benchmarking veřejných systémů zásobování pitnou vodou a vodárenských společností, které zajišťují provoz vodovodních trubních systémů.

Popis anglicky
knowledge increase and support of usage of effective and scientifically based methods as decisive support based on performance indicators at municipal infrastructure firms management

Označení

OC 129

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (11.11.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST

- částečně financující (2006-03-01 - 2008-12-31)

Výsledky

SVOBODA, M.; TUHOVČÁK, L. Hodnocení technického stavu čerpacích stanic. In Nové trendy v zásobování vodou a odkanalizování a nakládání s domovým odpadom. Žiar, Slovensko: STU Bratislava, 2006. s. 183-188. ISBN: 80-227-2469-6.
Detail

VALKOVIČ, P.; VIŠČOR, P.; TUHOVČÁK, L. Spolehlivost vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2006. s. 32-41.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SVOBODA, M.; ŠEBESTA, M. Technický audit vodárenských distribučních systémů. In Voda Zlín 2007. 1. Zlín, ČR: Zlínská vodárenská, a.s., 2007. s. 173-179. ISBN: 978-80-239-8740-9.
Detail

TUHOVČÁK, L. Hodnocení technického stavu a plánování obnovy vodovodních sítí. In Stratégia pre obnovu vodovodných sietí a znižovanie strát vody. Bratislava: Centire, s.r.o., 2007. s. 1-22.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T. Method of annual rehab planning of water distribution networks. In LESAM 2007. 1. Lisabon, Portugalsko: IWA, 2007. p. 173-173.
Detail

5th IWA World Water Congress - Beijing 2006. Benjing (10.08.2006)
Detail

RUČKA, J., SVOBODA, M., KOUKALOVÁ, D., KUČERA, T., TUHOVČÁK, L.: Výkonnostní ukazatele provozovatelů městské infrastruktury: vodárenství, městské odvodnění a komunální odpady. Brno (22.09.2005)
Detail


Detail