Detail projektu

Konstrukce sakrálních staveb

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

O projektu

Konstrukční řešení sakrálních staveb, jejich specifické detaily a požadavky by měly být předmětem studia na všech fakultách architektury a pozemního stavitelství. Absence výstavby těchto objektů v ČR v posledních 50-ti letech se projevila nejen malou erudicí projektantů v této oblasti, ale i ve sféře vzdělávání při studiu. Zavedení tohoto předmětu na VŠ je podmíněno podkladovou základnou, která by přiblížila nově realizované objekty v ČR za posledních 15 roků. Úkolem projektu je zavést do výuky l. stupně studia nový volitelný vyučovací předmět "Konstrukce sakrálních staveb" se stanovenou obsahovou osnovou a konstrukčními pravidly pro jejich navrhování.

Označení

FRVŠ 1977

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (08.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2002-01-01 - 2002-12-31)