Detail projektu

Podpora výuky ateliéru

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003

O projektu

Projekt si klade za cíl podpořit výuku ateliéru na magisterském stupni v Modulu architektury města formou uskutečnění odborné exkurze zaměřené na podporu konkrétního zadání v Ateliéru 1 na FA VUT v Brně. Architektura je především otázkou vizuálního a haptického vnímání, proto je projekt směřován k podpoře autentického poznání jednotlivých architektur, zažití ducha místa, pochopení urbanistických souvislostí, osvojení si v Evropě běžných technických řešení a popřípadě i setkání s tvůrci a uživateli jednotlivých objektů.

Označení

FRVŠ 936

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (06.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2003-01-01 - 2003-12-31)