Detail projektu

Konference Habitus 2000

Období řešení: 01.01.2000 — 31.12.2000

O projektu

Navázání spolupráce s univerzitami v oblasti výuky urbanismu a územního plánování, sběr materiálů se školami vzhledem k výuce urbanismu a územního plánování, Koordinace výukových programů a sylabů s profesními organizacemi . Sběr materiálů pro urbanistické předměty, zejména Moderní teorie a vývoj urbanismu a sociologie v urbanismu a územním plánování atd.

Popis anglicky
HABITUS 2000 Conference in Perth, Australia, including presentation of the results of scientific activity in the field of the Planning Education at the Urban Design Department, Research task Planning Education - Systematical Approach at the Technical University Brno and Socrates: Improving Planning Education Research task Urban Design and Urban Planning Education at the Technical University Brno co-operation with other organisations, co-ordination of the scientific programme, publishing of advertising materials, participation on common publishing activities and research, co-ordination of preparing commitee and congress administration

Klíčová slova
spatial planning, urbanism, land use

Klíčová slova anglicky
planning, spatial planning, urban design, architecture, urban sociology, urban economics, regional

Označení

LA 090

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Rektorát
- investor (01.01.1980 - nezadáno)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2000 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - INGO (1998-2005)

- částečně financující (2000-01-01 - 2000-03-31)

Výsledky

SCHMEIDLER, K. Ekologická architektura. Urbanismus a územní rozvoj, 2001, roč. 4, č. 2, s. 52-53. ISSN: 1212-0855.
Detail

SCHMEIDLER, K. Habitus 2000 - význam místa. Urbanismus a územní rozvoj, 2002, roč. 4, č. 1, s. 42-45. ISSN: 1212-0855.
Detail