Detail projektu

Vývoj tržní hodnoty nemovitostí v zachovalých bývalých dělnických koloniích města Brna

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Projektu se zabývá vývojem tržní hodnoty nemovitostí v jednotlivých zachovalých bývalých dělnických koloniích města Brna. Vzhledem k vzniku dělnických kolonií se jedná o období cca od 40. let 20. století do současnosti. Vyhodnocením by měly být časové linie vývoje tržní hodnoty nemovitostí pro Kamennou čtvrť, Divišovu čtvrť a Písečník v přímém srovnání s vývojem tržní hodnoty celého okresu Brno-město.

Označení

ÚSI-J-22-7999

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pokorná Sofie, Ing. - hlavní řešitel
Pavlovský Tomáš, Ing. arch., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

Výsledky

POKORNÁ, S. DĚLNICKÉ KOLONIE MĚSTA BRNA. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2022. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2022. s. 105-114. ISBN: 978-80-214-6063-8.
Detail

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek