Detail projektu

Analýza prostorových charakteristik území pomocí geolokačních dat a cenových údajů

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Přínos výzkumu spočívá v inovativním přístupu analýzy prostorových charakteristik území pomocí otevřených prostorových dat a informací na základě OpenStreetMap. Cíkem je identifikovat závislost nebo vztah geolokačních dat o aktivitě obyvatel a cenových údajů nemovitých věcí (staveb) na prostorových charakteristikách v území typických urbanistických struktur. Závislost nebo vztah bude identifikován pomocí statistické analýzy dat, konkrétně testu Analýzy rozptylů (Analysis of Variances).

Označení

ÚSI-J-22-7987

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek