Detail projektu

Vyhodnocení vlivu turistiky, na tržní hodnotu nemovitých věcí v ČR, při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Tržní hodnotu nemovitostí, s rezidenční funkcí, ovlivňuje nespočet faktorů. Jedním z těchto vlivů je i turistika. Cílem projektu je, definovat, objasnit a vyhodnotit jeden z dosud velmi málo prozkoumaných, nemateriálních faktorů, který může ovlivňovat cenu nemovitostí.

Označení

ÚSI-J-21-7453

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

BRANDEJS, D.; VAŘECHOVÁ, M. Vyhodnocení vlivu turistiky, na tržní hodnotu nemovitých věcí v ČR, při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí. ExFoS 2022, sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2022. s. 152-165. ISBN: 978-80-214-6033-1.
Detail

BRANDEJS, D.; KLIKA, P. Vyhodnocení vlivu cestovního ruchu na tržní hodnotu nemovitých věcí při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí. TZB-info, 2022, roč. 1, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

BRANDEJS, D.; VAŘECHOVÁ, M.; KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V. Public recreation is an environmental aspect affecting not only the environment. In Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand…. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel University in Brno, 2022. p. 259-263. ISBN: 978-80-7509-831-3. ISSN: 2336-6311.
Detail

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek