Detail předmětu

Bezpečnost strojů a zařízení - systémový přístup

ÚSI-DSNB06Ak. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na systémový přístup k identifikaci nebezpečí, analýze rizik, posuzování odhadnutých rizik a jejich snižování na přijatelnou úroveň u výrobních strojů a zařízení.

Výsledky učení předmětu

Student předmětu se orientuje v požadavcích na bezpečnost výrobních strojů a zařízení a naučí se systematicky a metodicky přistupovat ke konstrukci, projektování a nasazování výrobních strojů a systémů z hlediska jejich bezpečnosti.

Prerekvizity

Základní znalosti ze stavby strojních zařízení a vysokoškolské matematiky a fyziky.

Literatura

BLECHA, P. Výrobní stroje a technické znalectví. Sylabus přednášek pro kurs technického znalectví a likvidace pojistných událostí. VUT Brno - FSI, Brno 2006
MAREK, J. a kol. Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.0, ISBN 978-80-254-7980-3
MAREK, J. a kol. Management rizik v konstrukci výrobních strojů; ISSN 1212-2572
FAA Risk Management Handbook; 2009
AG Risk Management; June 2008; ISBN 1 921182 79 2
Směrnice EU 2006/42/ES týkající se bezpečnosti strojních zařízení
Zákony a nařízení vlády ČR týkající se bezpečnosti strojních zařízení
Harmonizované normy týkající se bezpečnosti strojních zařízení

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je ústní a má charakter oponování vypracované případové studie (semestrální práce) na téma posouzení bezpečnosti stroje a návrh preventivních opatření pro snížení rizika.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky bezpečnosti strojů a zařízení
2. Legislativa EU a ČR
3. Požadavky na české výrobce
4. Systémový přístup k bezpečnosti výrobních strojů a zařízení.
5. Metody identifikace nebezpečí a analýza rizik – Checklist, Safety Review, DELPHI
6. Metody identifikace nebezpečí a analýza rizik – FTA, ETA, FMEA, FMECA
7. Metody identifikace nebezpečí a analýza rizik – CCA, HAZOP, HRA
8. Metody identifikace nebezpečí a analýza rizik – What-If, RR, BRD
9. Ergonomické metody a techniky hodnocení strojů
10. Vybrané přístupy postuzování rizik
11. Požadavky na dokumentaci procesu posuzování rizik
12. Případová studie
13. Návaznost managementu rizik na zabezpečování jakosti

Cíl

Cílem je seznámení se současnými požadavky na bezpečnost výrobních strojů a zařízení, metodikami systémového přístupu identifikace nebezpečí u výrobních strojů, analýzou rizik, jejich posuzování a dokumentací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš